Vid Högskolan för lärande och kommunikation finns fyra program­råd, ett för respektive utbildningsprogram. I råden ska det ingå fyra ordinarie ledamöter och en ordförande, av de ordinarie ledamöterna ska tre vara externa, en studentrepresentant och en utbildningsledare för programmet.

Utbildningsprogram

  • Globala studier
  • MKV-programmet
  • HR-programmet
  • Lärarprogrammen
    • Förskollärare
    • Grundlärare
    • Ämneslärare

Programrådets huvudsakliga syfte är att verka för kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring inom programmet. Särskilt fokus i rådets arbete ligger på programmets sammanhållning och progression mot examensmål samt på programmets arbetslivs- och samhällsrelevans, nationellt och internationellt. Rådet utgör även en arena för informationsutbyte och en mötesplats för lärare, studenter och externa aktörer.

Utöver programråden finns också ett fristående kursråd vid HLK.