Den gångna helgen, vecka 21, hölls examenshögtid för deltagarna i uppdragsutbildningen Executive Leadership program som HLK sedan 2017 utvecklat och anordnat i samarbete med universitetet i Etiopiens huvudstad Addis Abeba och SIDA. 14 deltagare mottog dubbla diplom och gratulationer vid den officiella ceremonin, där HLK representerades av Peter Hugoson, projektledare för utbildningen och Marie Öhman, vd på HLK.

Ledarskapsprogrammet Executive Leadership riktar sig till ledare för civilsamhällets organisationer och sedan starten har totalt 43 deltagare examinerats. Detta är den tredje kullen som examineras och ytterligare två utbildningsomgångar är planerade. Programmets syfte är att deltagarna ska utveckla ledaraskapskompetens för ökad inkludering, mångfald och i förlängningen att bidra till en demokratisering av det Etiopiska samhället. Programmet har varit en stor framgång, där deltagarna upplever att de fått andra kunskaper och färdigheter än vad traditionella ledarskapsutbildningar ger.

Diplomeringsceremonin i Addis Abeba.

Diplomeringsceremonin i Addis Abeba.

– Framför allt uppskattar deltagarna att få arbeta med sitt ledarskap tillsammans och utifrån sina egna situationer, samt pedagogiken som utgår från Freireansk process och Sokratisk dialog. Med hjälp av lärarnas motiverande samt kreativa upplägg har de förändrat sin syn på sig själva, sin organisation och omvärlden. De har tränat sig i att kommunicera och se, förstå samt hantera individer, grupper, konflikter och mångfald. Detta har i sin tur lett till att deras organisationer har blivit mer idégenerande och effektiva och de kommer snabbare till gemensamma kloka beslut. Eller som en av deltagarna själva uttrycker det: ”Today, I am fearless, I can meet everyone in every situation in dialog to achieve a better and more inclusive Ethiopia”, säger Peter Hugoson.

Ansvariga för programmet från SIDA, HLK-representanter och den Etiopiska myndigheten ESOC

I samband med diplomeringsceremonin besökte Marie Öhman och Peter Hugoson även SIDA-ansvarig för programmet och den myndighet som inrättats för civila organisationer (ESOC). Myndigheten leds av Henok Melesse som ingick i den första kullen deltagare som examinerades inom programmet.

Marie Öhman märker också tydligt hur viktig utbildningen är och vilka positiva effekter den genererar för studenterna.

– Det var väldigt roligt att få möta studenterna på plats och höra dem själva beskriva hur utbildningen redan har påverkat deras ledarskap. Det blir väldigt tydligt att utbildningen innebär en genomgripande förändring för både individ och organisation. Ryktet om utbildningens effekter sprider sig. Både tidigare deltagare och andra intressenter verkar för att den ska institutionaliseras på olika sätt och ytterligare samarbeten efterfrågas, vilket är mycket glädjande, säger Marie Öhman.