HLK:s entré

Kvalitetsarbetet vid Högskolan för lärande och kommunikation ska vara systematiskt och integrerat i verksamheten på alla nivåer.

Ur de JU-övergripande verksamhetsmålen tas en verksamhetsplan med verksamhetsmål fram. Ambitionen är att målen i hög grad ska vara uppföljnings- och utvärderingsbara, samt utformade på ett sätt så att verksamheten kvalitetsmässigt kan jämföras med motsvarande verksamheter nationellt och internationellt.

Högskolan för lärande och kommunikation ska också ha en transparent verksamhet så att olika intressenter, såsom studenter, personal, forskare, statliga myndigheter, arbetsgivare och andra viktiga avnämare ska kunna ta del av verksamheten och i dialog kunna ge synpunkter som kan leda till förbättringar och problemlösning, men också påverka verksamhetsstyrningen och därmed göra Högskolan för lärande och kommunikation mer attraktiv.