Avdelningar

Forskande och undervisande personal vid Högskolan för lärande och kommunikation tillhör en av tre avdelningar. Därutöver finns också två enheter.

Varje avdelning har en avdelningschef som har personalansvar och verksamhetsansvar för sin avdelning. Avdelningschefen ansvarar bland annat för arbetsfördelning, avdelningsmöten och driftsbudget.

Avdelning för Pedagogik och psykologi
Områden: Förskola, fritidshem, specialpedagogik, estetiska ämnen, idrott, pedagogik och didaktik. Avdelningschef: Eva-Lotta Palm

Avdelning för Ämnesdidaktik och globala studier
Områden: Didaktik, samhällsvetenskap, naturvetenskap, matematik, sociologi, globala studier, läs och skriv och språk. Avdelningschef: Bo Magnusson

Avdelning för Språk och kommunikation
Områden: Medie- och kommunikationsvetenskap, svenska, svenska som andraspråk, litteraturvetenskap och engelska. Avdelningschef: Fredrik Ebefors

Enheten för samverkanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Samverkanschef: Jesper Boesen

Enheten för utbildninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Utbildningschef: Jenny Bonnevier

Sidan uppdaterad 2020-09-21