Icon för Internationalisering

Vad innebär internationalisering för samverkan vid Högskolan för lärande och kommunikation?

Högskolan för lärande och kommunikation arbetar med internationalisering på flera olika sätt och medverkar i många internationella samarbeten. Samarbeten sker både inom våra utbildningar och inom vår forskning. En stor del av vår internationella samverkan handlar om internationella utbyten av olika slag; studenter som gör praktik utomlands eller som läser delar av sin utbildning vid andra universitet men även personal som utbyter erfarenheter med kollegor vid andra lärosäten. Internationella erfarenheter bidrar till den personliga utvecklingen och till insikt och förståelse för andra kulturer och värderingar hos våra studenter men också hos vår personal. Du kan läsa mer om våra utbyten och partneruniversitet nedan.

Vi medverkar i flera internationella EU-finansierade projekt, deltar i NordPlus-projekt och i projekt från andra finansiärer. Forskningen är till sin natur internationell och samverkan med forskare runt om i världen är ett naturligt inslag i våra forskningsmiljöer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

I möten med andra kulturer och andra kunskapsområden kan vi lära av varandra. Högskolan för lärande och kommunikation har 65 partneruniversitet över hela världen med ett ständigt utbyte av studenter och personal. Under de senaste åren har samarbetet breddats och fördjupats med en rad samarbetsprojekt inom olika nätverk såsom exempelvis Erasmus. Vill du veta mer? Läs här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


Varje år studerar 120 av våra studenter vid något av de partneruniversitet som vi samarbetar med. Internationella perspektiv berikar och höjer kvaliteten i våra utbildningar. Läs mer här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om utlandsstudier och hur det går till.