Marie Öhman, vd och akademisk ledare

Marie Öhman, vd och akademisk ledare

Marie Öhman tillträdde som VD och akademisk ledare för Högskolan för lärande och kommunikation 1 november 2018.

Marie är docent i litteraturvetenskap och har tidigare varit verksam vid Mälardalens högskola och Örebro Universitet, där hon disputerade 2007. Maries forskning rör sig inom det ekokritiska området och hon har vid MDH varit vetenskaplig ledare för forskning inom språk- och litteraturvetenskap och ämnenas didaktik samt ansvarat för forskargruppen Ekokritisk forum.

Maries intresse för högskoleövergripande utbildnings- och forskningsstrategiska frågor har lett till ett antal administrativa och ledande uppdrag. Hon har tidigare varit avdelningschef och lektorsrepresentant i högskolestyrelsen vid MDH. Hon har också haft kollegiala uppdrag som representant i fakultetsnämnd och som ordförande i utbildningsutskott.