HLK:s entré

Utbildningsledare för respektive program och verksamhetsområde har det operativa ansvaret för kvalitetsarbetet inom sitt område.

Kvalitetsarbetet bedrivs i dialog med programråd, studentorganisation och lärarkollegium utifrån JU- gemensamma styrdokument.

Kursplaner fastställs av utbildningschef efter beredning av utbildningsledare och efter granskning i utbildningsråd.

Utöver statligt initierade granskningar av utbildningar och examensrätter är kurs och programutvärderingar, alumnenkäter samt JU-gemensamma mätningar utgångspunkter i kvalitetsarbetet.