student
2023-11-15

2023-11-15

Kreditkoll Stipendium

Storbankernas fysiska kontor blir färre och färre och får konkurrens av nya snabbfotade aktörer som neobanker och uppstickarbanker. Nya valutor poppar upp i exceptionell fart.

Vi lever i en tid av digitalisering, ökad mobilitet, nya sätt att handla och nya former av kommunikation. Den digitala transformeringen och den teknologiska innovationen inom finanssektorn drar till sig mycket pengar från riskkapitalister.

Sverige ligger många gånger i framkant vad gäller disruptiva idéeer och genomföranden, men många av dessa nya innovationer och affärsmodeller får vi ofta genom möten med människor i andra länder, exempelvis genom studier utomlands.

Kreditkoll vill främja denna riktning med ett stipendium, Kreditkolls stipendium på 5000 kr, som delas ut antingen till någon som skriver en uppsats kring ämnet Fintech eller förlägger hela eller delar av sina studier utomlands.

 

Krav för ansökan

 • Du är aktivt studerande på heltid.
 • Dina studier omfattar något av följande två alternativ:
  • Utlandsstudier.
  • C-, D-uppsats eller motsvarande på någon högskola eller universitet, i Sverige eller genom utlandsstudier. Din uppsats berör fintech - någon aspekt av produkt/tjänst med teknologisk innovation som används eller kan användas där kärnverksamheten i huvudsak handlar om finansiering. Det kan handla om teknik, säkerhet, juridik, ekonomi etcetera. Ett grundläggande syfte med uppsatsen bör vara att vidare arbete kan leda till effektivare och billigare tjänster som är tillgängliga för fler människor.

Tid för ansökan

Kreditkolls stipendium delas ut 2 gånger per år. Kommande ansökningstillfällen:

 • VT 2024: Ansök senast 2024-04-30
 • HT 2024: Ansök senast 2024-10-31

Hur ansökan går till

Ansökan skickas, märkt med Ansökan Kreditkoll stipendium, via e-post till info@becksolutions.se. Genom att skicka in din ansökan godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter tills det att en vinnare är utsedd. De kommer inte användas i något annat syfte. Du godkänner också att en eventuell referens till den vinnande uppsatsen kan publiceras på denna sida. Endast en komplett ansökan behandlas och ska innehålla följande:

 • En text som kort beskriver uppsatsens problem, tillvägagångssätt och diskussion. Alternativt information om dina studier utomlands.
 • Bevis på högskole- eller universitetsstudier, exempelvis kopia av studentkort eller kopia av studieintyg.
 • Namn, personnummer, kontaktuppgifter, utbildning och skola.

Vinnaren utses inom 4 veckor efter sista ansökningsdag och kontaktas vidare för utbetalning av stipendiet. Prissumman på 5000 kr fördelas på den/de som skrivit den vinnande uppsatsen.

Hur vinnaren utses

Vinnaren av stipendiet utses baserat på följande:

 • Vid uppsatsskrivande: Hur väl uppsatsen svarar mot ansökningskraven och uppsatsinnehållets nivå av innovation och unikitet.
 • Vid utlandsstudier: Personligt brev som visar på mål och syfte med utomlandsstudier.

https://www.kreditkoll.nu/fintech-stipendium