student
2024-02-06

2024-02-06

Ekonomival stipendium

Ansök om vårt stipendium på 5 000 kr för ekonomi- och finansstudenter som delas ut varje termin. Du som genomför utlandsstudier alternativt skriver uppsats på C- eller D-nivå kan söka.

Stipendium till ekonomi- och finansstudenter

Ekonomival.se är en kunskaps- och jämförelseportal för lån och sparande. Vi riktar oss både till privatpersoner och företag som vill bredda sin kunskap inom ekonomi och få tips på bra tjänster och leverantörer. Vill du eller ditt företag låna pengar, skaffa kreditkort eller få mer ekonomisk kunskap så är Ekonomival.se platsen för dig.

Varje termin delar Ekonomival ut ett stipendium på 5 000 kr till en student som genomför utlandsstudier eller vars uppsats på C- eller D-nivå bidrar till att öka allmänhetens medvetenhet och kunskaper inom privatekonomi.

Stipendiet kommer att tilldelas den student vars uppsatsidé/utlandsstudier bedöms bäst uppfylla dessa kriterier av den utvalda juryn.

 

Krav och regler

Stipendiet består av 5 000 kr och tilldelas efter beslut av en jury bestående av medarbetare hos Ekonomival.se

  • Sökande ska studera vid ett universitet eller en högskola i Sverige alternativt genomföra utlandsstudenter
  • Sökande ska skriva uppsats inom ämnet ekonomi på en C- eller D-nivå eller ha utlandsstudier som pågått eller planeras att pågå minst en termin.
  • Sökande ska vara aktivt studerande och studierna har varit/ska vara på heltid.
  • Sökande ska vara folkbokförd i Sverige.

Sista ansökningsdag för vårterminen är 30 april 2024 och höstterminen 31 oktober 2024 .

Så ansöker du

Skicka följande till stipendieansokan@ekonomival.se

  • Ditt fullständiga namn
  • Lärosäte & utbildning
  • Din uppsats eller en kort beskrivning av din uppsatsidé

Vid utlandsstudier skickar du istället för en uppsatsidé en presentation av dig själv tillsammans med en beskrivning om var du genomfört eller ska genomföra dina utlandsstudier samt en motivering varför du är en bra kandidat för stipendiet.

Ekonomivals jury utser stipendiaten senast en månad efter sista ansökningsdag. Beslutet kan inte överklagas. För att utbetalning ska kunna ske behöver vinnaren skicka in ett bevis på studier vid nämnt lärosäte. Vid eventuella frågor inför din ansökan är du välkommen att kontakta oss på stipendieansokan@ekonomival.se.