student

Utbildningsplaner med kursplaner

Utbildningsplaner med kursplaner

Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet

180 hp

UtbildningsplanProgramsida
render as cardsrender as list

2019 HT

Obligatorisk
Kurskod
LDVG17
Undervisningsspråk
Svenska
Huvudområde
Medie- och kommunikationsvetenskap
Veckor
44 - 48 201944
Kursplan
HTML  PDF
Obligatorisk
Kurskod
LIAG19
Undervisningsspråk
Svenska
Huvudområde
Medie- och kommunikationsvetenskap
Veckor
34 - 38 201934
Kursplan
HTML  PDF
Obligatorisk
Kurskod
LMEG17
Undervisningsspråk
Svenska
Huvudområde
Medie- och kommunikationsvetenskap
Veckor
49 - 03 201949
Kursplan
HTML  PDF
Obligatorisk
Kurskod
LSAG17
Undervisningsspråk
Svenska
Huvudområde
Medie- och kommunikationsvetenskap
Veckor
39 - 43 201939
Kursplan
HTML  PDF

2020 VT

Obligatorisk
Kurskod
LKHK10
Undervisningsspråk
Svenska
Huvudområde
Medie- och kommunikationsvetenskap
Veckor
09 - 13 202009
Kursplan
HTML  PDF
Obligatorisk
Kurskod
LKOK18
Undervisningsspråk
Svenska
Huvudområde
Medie- och kommunikationsvetenskap
Veckor
04 - 08 202004
Kursplan
HTML  PDF
Obligatorisk
Kurskod
LMTK18
Undervisningsspråk
Svenska
Huvudområde
Medie- och kommunikationsvetenskap
Veckor
14 - 18 202014
Kursplan
HTML  PDF
Obligatorisk
Kurskod
LUMK10
Undervisningsspråk
Svenska
Huvudområde
Medie- och kommunikationsvetenskap
Veckor
19 - 23 202019
Kursplan
HTML  PDF

2020 HT

Obligatorisk
Kurskod
LCCK19
Undervisningsspråk
Engelska
Huvudområde
Medie- och kommunikationsvetenskap
Veckor
49 - 03 202049
Kursplan
HTML  PDF
Obligatorisk
Kurskod
LMMK18
Undervisningsspråk
Svenska
Huvudområde
Medie- och kommunikationsvetenskap
Veckor
44 - 48 202044
Kursplan
HTML  PDF
Obligatorisk
Kurskod
LOKK19
Undervisningsspråk
Svenska
Huvudområde
Medie- och kommunikationsvetenskap
Veckor
34 - 38 202034
Kursplan
HTML  PDF
Obligatorisk
Kurskod
LSSK18
Undervisningsspråk
Svenska
Huvudområde
Medie- och kommunikationsvetenskap
Veckor
39 - 43 202039
Kursplan
HTML  PDF
https://kursinfoweb.hj.se/app.php/programplan?jsonp=true