student

Utbildningsplaner med kursplaner

Utbildningsplaner med kursplaner

Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Integrationspedagog

400 yhp

render as cardsrender as list

2018 HT

Obligatorisk
Kurskod
YLKMU8
Undervisningsspråk
Svenska
Veckor
42 - 47 201842
Kursplan
HTML  PDF
Obligatorisk
Kurskod
YLKOM8
Undervisningsspråk
Svenska
Veckor
35 - 41 201835
Kursplan
HTML  PDF
Obligatorisk
Kurskod
YLPEA8
Undervisningsspråk
Svenska
Veckor
48 - 02 201848
Kursplan
HTML  PDF
Obligatorisk
Kurskod
YKPAP7
Undervisningsspråk
Svenska
Veckor
47 - 02 201847
Kursplan
HTML  PDF
Obligatorisk
Kurskod
YLKMU7
Undervisningsspråk
Svenska
Veckor
43 - 46 201843
Kursplan
HTML  PDF
Obligatorisk
Kurskod
YLKOM7
Undervisningsspråk
Svenska
Veckor
35 - 42 201835
Kursplan
HTML  PDF

2019 VT

Obligatorisk
Kurskod
YLEB27
Undervisningsspråk
Svenska
Veckor
15 - 22 201915
Kursplan
HTML  PDF
Obligatorisk
Kurskod
YLEB17
Undervisningsspråk
Svenska
Veckor
08 - 14 201908
Kursplan
HTML  PDF
Obligatorisk
Kurskod
YLLI17
Undervisningsspråk
Svenska
Veckor
03 - 07 201903
Kursplan
HTML  PDF

2019 HT

Obligatorisk
Kurskod
YLDUK7
Undervisningsspråk
Svenska
Veckor
41 - 02 201941
Kursplan
HTML  PDF
Obligatorisk
Kurskod
YLKOK7
Undervisningsspråk
Svenska
Veckor
35 - 40 201935
Kursplan
HTML  PDF
Obligatorisk
Kurskod
YLLI27
Undervisningsspråk
Svenska
Veckor
35 - 02 201935
Kursplan
HTML  PDF

2020 VT

Obligatorisk
Kurskod
YLEXA7
Undervisningsspråk
Svenska
Veckor
03 - 08 202003
Kursplan
HTML  PDF
Obligatorisk
Kurskod
YLINT7
Undervisningsspråk
Svenska
Veckor
09 - 22 202009
Kursplan
HTML  PDF
Obligatorisk
Kurskod
YLLI37
Undervisningsspråk
Svenska
Veckor
03 - 22 202003
Kursplan
HTML  PDF
https://kursinfoweb.hj.se/app.php/programplan?jsonp=true