Ny antologi om vuxnas lärande

I den nyutkomna antologin Mapping out the Research Field of Adult Education and Learning tar en namnkunnig grupp forskare inom fältet vuxenutbildning och vuxnas lärande ett större grepp om forskningsläget.
Erik Nylander och Andreas Fejes vid Linköpings universitet är redaktörer för boken, som bland annat ifrågasätter den anglosaxiska dominansen i tidskrifter, meriteringssystem och kollegialt erkännande.

Erik Nylander

– Boken består av en samling texter som beskriver vuxnas lärande som forskningsfält runt om i västvärlden. Vi har bjudit in en rad prominenta forskare att beskriva forskningsfälten från sin horisont och även samlat en del texter som vi själva gjort oss skyldiga till, säger Erik Nylander, docent i pedagogik som undervisat på folkhögskollärarprogrammet vid Linköpings universitet. Han är förutom redaktör bland annat huvudförfattare till ett kapitel där forskningsfältet analyseras genom att belysa hur forskarna citerar varandra.

Mapping out the Research Field of Adult Education and Learning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 1. Introduction: Mapping the Research Field on Adult Education and Learning, Fejes, Andreas (et al.).
 2. Examining the “Weak Field” of Adult Education, Rubenson, Kjell (et al.).
 3. Adult Education Research in Germany: Approaches and Developments, Zeuner, Christine.
 4. Exploring the Adult Learning Research Field by Analysing Who Cites Whom, Nylander, Erik (et al.).
 5. Invisible Colleges in Research on Adult Learning: A Bibliometric Study on International Scholarly Recognition, Larsson, Staffan (et al.).
 6. The Politics of Publications and Citations: A Cross Country Comparison, Fejes, Andreas (et al.).
 7. Adult Education and Learning: A Pluralistic Research Field? Fejes, Andreas (et al.).
 8. Quantitative Research in Research on the Education and Learning of Adults, Boeren, Ellen.
 9. Adult Education Research from Rhizome to Field? A Bibliometrical Analysis of Conference Programs of ESREA from 1994 to 2016, Käpplinger, Bernd.
 10. Revisiting the Debate on International Comparative Adult Education Research: Theoretical and Methodological Reflections, Field, John (et al.).
 11. Debating (International) Comparative Adult Education Research: Reflections on Conceptual Clarity and Methodological Challenges, Milana, Marcella.
 12. A Rejoinder on the Debate on International Comparative Adult Education Research, Field, John (et al.).
 13. The Research Field of Adult Education and Learning: Widening the Field, Nylander, Erik (et al.).

Utbildningsvetenskapen har ofta ett nationellt fokus, bland annat eftersom själva utbildningssystemen skiljer sig mellan länder. När idén till boken föddes var tanken ändå att det finns gott om frågor som ställs på ett likande sätt av forskare runt om i världen som intresserar sig för vuxenutbildning och vuxnas lärande.

Vem citerar vem?

Erik Nylander har, i sin egen forskning, börjat ägna sig allt mer åt bibliometriska analyser, bland annat eftersom bibliometrin har stått i centrum för debatter om resurstilldelnings- och meriteringssystem så väl som kvalitetsutvärderingar. Kritiken mot ett alltför starkt fokus på publikationer och citeringar har varit skarp, systemet reducerar forskarens och universitetets gärning och man menar att det används på ett problematiskt sätt. Å andra sidan finns det få andra skarpa förslag till hur komplexa frågor om meritering och kvalitetsutvärderingar ska genomföras. Databaserna öppnar också möjligheter för forskare som vill kartlägga forskningsfält med hjälp av ”big data”.

– I boken finns ändå en hel del bibliometriska studier och det beror på att vi tänker att datan och redskapen som den bibliometriska metoden bygger på både bör kritiseras och användas, till exempel då för att illustrera dominansförhållanden mellan länder, säger han.

Resultaten visar mycket riktigt att universitetens språkligaa och geografiska lokalisering spelar en stor roll när det gäller vem som citeras mest inom forskningsfältet vuxnas lärande.

– Det är liksom ingen objektiv spelplan fair and square utan det finns olika dominansförhållanden på forskningsfälten, som kan göras synliga med hjälp av bibliometrin, som till exempel har att göra med geografi eller att män tenderar att citeras mer frekvent än kvinnor.

Övervikt för engelskspråkiga

Om man ser citeringar som en form av kollegialt erkännande så är den anglosaxiska dominansen stor. Erik Nylander betonar risken att vi, genom att titta allt för mycket åt England, USA och Australien, bland annat riskerar att missa historiska kopplingar som svensk vuxenutbildning har till andra delar av världen.

Det blir intressant att se vad som händer på det forskningspolitiska området i framtiden, till exempel när det gäller Kina och Indien. Kina har än så länge en tvåspråkighetspolicy som gör att de bidrar till den engelskspråkiga forskningen. Men Erik Nylander menar att om de stora växande ekonomierna skulle gå ifrån den anglosaxiska publikationsnormen så har inte de nuvarande dominanterna så stora möjligheter att behålla sin särställning i det långa loppet.

– Det var ju inte längesen som vi hade väldigt mycket avhandlingar på tyska exempelvis i svensk universitetsvärld. Innan det publicerades det lilla som gavs ut ofta på latin. Det är en föränderlig sak det här med språkregimer inom högre utbildning och eftersom det har förändrats historiskt får man väl tro att det kommer att förändras även i framtiden?

Erik Nylander har fått ett Wallenbergstipendium för att åka till Singapore och göra en större jämförande bibliometrisk studie om utbildningsvetenskaplig forskning i Sverige och Singapore. Singapore ligger ofta bra till i internationella skolrankningar, medan det svenska skolsystemet får utstå hård kritik, inte minst internt, och nu ska han försöka se om det går att hitta skillnader i hur man beforskar skolväsendet och utbildning i de båda länderna.

Boken kommer att uppmärksammas lite extra vid ESREA-konferensen i Belgrad  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.19-22 september och den 21 september kommer den att gå att köpa till ett extra förmånligt pris.


Sara Bref

2019-08-28