Grattis till vinnarna i uppsatstävlingen!

Nu är vinnarna i årets uppsatstävling korade. Två utmärkta bidrag som bidrar till förståelsen av livslångt lärande. 

Det var välskrivna och kunskapsutvecklande bidrag som kom in till vår uppsatstävling. Det har varit lärorikt att ta del av innehållet i uppsatserna och alla alster höll en god kvalitetsnivå. De två vinnande uppsatserna som vardera får ett stipendium på 10 000 kr är:

“Moving between levels of engagement with interactive digital exhibits. Case-study: Human nature exhibition at the Museum of world culture” av Alena Seredko. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

“Spänningen mellan samverkan och konkurrens. En studie om förutsättningarna för utveckling av kommunikation och ömsesidigt lärande?” av Christina Overå. Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Utöver att dessa uppsatser uppfyller de formella bedömningskriterierna och håller en god akademisk nivå, så ger de betydelsefulla bidrag till förståelsen av livslångt lärande.

Seredko utforskar museet som arena för forskning och lärande. Utöver de metodologiska bidragen i uppsatsen finner hon också personliga, sociala och omgivningsfaktorer som påverkar vuxnas engagemang i digitala interaktiva miljöer. En område där det utkristalliserar sig ett behov av fortsatt fördjupning rör individers behov av avskildhet respektive social interaktivitet när de rör sig genom en utställning. Kopplingen mellan kultur och lärande är väl etablerad inom fältet livslångt lärande, men den återfinns och studeras vanligen i en traditionell utbildningspraktik ledd av en lärare. Seredko lyfter fram hur det fysiska och digitala rummet på egen hand kan stimulera engagemang och lärande.

Christina Overå utvecklar kunskap om lärande i arbetslivet genom att studera projektorganisationer som ska stödja utveckling av kunskap i samverkan. Det finns ett ökat behov av samverkan mellan företag för att utveckla kompetens inom branscher och ta fram nya arbetssätt. Genom intervjuer med 13 informanter har Overå fördjupat sig i vilka förutsättningarna är för kommunikation och ömsesidigt lärande i trepartssamverkan. Resultatet visar att projekttillhörigheten möjliggör utveckling av ny gemensam kunskap genom att man tillför det unika från respektive företag samtidigt som det skapas gemensamma spelregler. Overå framhåller att det är i utförandet som lärande sker.

Vi gratulerar de vinnande bidragen och vill samtidigt tacka alla som skickade in ett bidrag.


Cecilia Bjursell


Läs en intervju med Alena Seredko om hennes uppsats.

Läs en intervju med Christina Overå om hennes uppsats.

Läs mer om uppsatstävlingen.


2019-09-26