Graffiti för seniorer

Kursen Graffiti för seniorer var en av de sommarkurser som erbjöds på Hellidens folkhögskola i Tidaholm. Under kursen gjorde Cecilia Bjursell en observationsstudie och utöver vanliga fältanteckningar använde hon kameran för att dokumentera det som pågick. Ett första resultat blev en fotobok där bilderna fick tala sitt eget språk.

På Hellidens folkhögskola i Tidaholm arrangerades den 5 – 9 augusti 2019 kursen Graffiti för seniorer. Kursen riktade sig till den som är pensionär eller förtidspensionerad och deltagarna skulle få lära sig olika trick och tekniker för hur man kan använda sprayfärger och squeezers för måleri utomhus. På Helliden brukar arrangera sommarkurser inom många områden och kursen Graffiti för seniorer kom till för att experimentera med något nytt för att utvidga det konstnärliga uttrycket, både för kursledaren och för deltagarna.

Graffiti är ett konstnärligt uttryck som har uppstått vid sidan av konstens formella institutioner. Ofta när man pratar om graffiti menar man en text eller bild som uppförts på en offentlig vägg eller annan yta utan tillstånd. Graffiti är ett sätt att göra sin röst hörd. Det kan ske genom att individen skapar sig ett namn genom sina målningar men också genom att graffitin blir ett verktyg för samhällskritik. En vidare benämning är gatukonst som rymmer en större variation av stilar och material. Genom muralmålningar, stencilgraffiti, gerillastickning och mycket mer tar människor plats i det offentliga rummet.

Cecilia Bjursell fick möjlighet att delta under veckan på Hellidens folkhögskola, för att genomföra en empirisk studie där målet är att öka kunskapen om lärande senare i livet. Det här är intressant i sig själv men kan också vara viktigt för till exempel lärare som arbetar med kurser riktade till denna målgrupp. I och med studiens utforskande karaktär fanns inga forskningsfrågor angivna inför studien. Istället var det i mötet med deltagarna som frågor och fokus uppstod. Under våren 2020 kommer projektet att rapporteras på traditionellt sätt, genom texter, men direkt efter kursen trycktes en fotobok där intryck från kursveckan samlats. Att visualisera kursen enbart i bild är ett sätt att experimentera med alternativa uttryck i akademiska studier, men även ett sätt att ge tillbaka något till de som deltog i studien.


2019-11-27