Nyhetsarkiv

  • Spikning av avhandling


    6 april, kl. 13.15 på andra våningen i JIBS entré spikar Peter Karlsson sin avhandling "Issues of Incompleteness, Outliers and Asymptotics in High Dimensional Data". Välkomna!
  • Licentiatseminarium 24 mars


    Den 24 mars presenterar Ruxandra Pop sin licentiatavhandling. Presentationen sker kl. 13.30 i sal E1405 på JTH.
  • Annica Otterborg disputerade


    Annica Otterborg disputerade i pedagogiskt arbete vid Högskolan för lärande och kommunikation fredag 4 mars.