Nyhetsarkiv

  • Ny docent studerar jordbrukets roll inom ekonomisk utveckling


    Pia Nilsson, docent i ekonomi vid Jönköping International Business School (JIBS), ger oss en inblick i sina forskningsfält och ämnet för sin docentföreläsning: ”Agriculture, Economic Development & Policy".
  • Forskare säger: Nej till åldersdiskriminering!


    Den 29 juni 2018 möttes forskare från hela Europa under en konferens Towards a World for All Ages i Bratislava. Monika Wilińska, docent vid Hälsohögskolan, Jönköping University, gav en föreläsning med titeln: "Varför har vi inte blivit av med åldern ... än."
  • JU och Naturskolan samarbetar för att främja utomhuspedagogik


    Jönköping University och Naturskolan på Upptech ska binda samman forskning och praktik inom det utomhuspedagogiska fältet. Under våren kommer ett pilotprojekt startas för att kompetensutveckla lärare och pedagoger inom utomhuspedagogikens teoretiska grunder genom forskning och praktiska lärandeaktiviteter.