Nyhetsarkiv

  • Forskning om hur näringslivet bidrar i coronakrisen


    Joakim Netz, universitetslektor på Tekniska Högskolan vid Jönköping University, forskar om hur näringslivet ställer om sin produktion och bidrar i coronakrisen. Projektet finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
  • Ny avhandling: Är Östafrika redo för monetär union?


    Beslut om en gemensam valuta inom Östafrikanska Gemenskapen presenterades redan 2014, men är Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania och Sydsudan, som utgör organisationen, redo för en montetär union? Detta vill en ny avhandling i samverkan med Jönköping International Business School (JIBS), Jönköping University, finna svar på.