Nyhetsarkiv

 • Miljonstöd till JU-forskning från Familjen Kamprads stiftelse


  Årets forskningsanslag från Familjen Kamprads stiftelse, som är till för att stötta forskning som ska förbättra äldres livskvalitet, har tillkännagivits. Forskare från Jönköping University är involverade i åtta av de 34 beviljade projekten. Totalt har 164 miljoner kronor beviljats till forskningsprojekt på ett tjugotal svenska lärosäten, forskningsinstitut och landstingsregioner.
 • Forskningsprojekt med Östersjöregionens åldrande befolkning i fokus


  Förra året bjöds professor Anita Björklund Carlstedt, på avdelningen för rehabilitering vid Hälsohögskolan, Jönköping University, in som en av flera experter till projektet for Sustainable Working Life (SWL). Nio länder runt Östersjön är involverade i projektet som drivs av Baltic Sea Labour Forum och är bekostat av Europeiska Socialfonden (ESF). Nu har projektet kommit en bit på vägen och deras första så kallade ”policy briefs” har offentliggjorts.
 • Ny forskning om balansen mellan innovation och daglig verksamhet


  Hur kan små och medelstora tillverkande företag fokusera på innovationsarbete parallellt med sin dagliga verksamhet? Det har en grupp forskare från Tekniska Högskolan (JTH) och Jönköping International Business School (JIBS) vid Jönköping University tagit reda på i samverkan med sex regionala företag genom forskningsprojektet Innovate.
 • Jönköpingsmodellen: Räddningstjänstens arbete med suicidprevention kan vara livsavgörande


  I Jönköpings län har Räddningstjänsten en bredare roll när det kommer till arbete med suicidprevention jämfört med vissa andra regioner i Sverige. Deras insatser kan vara livsavgörande visar en ny studie utförd av forskare vid Hälsohögskolan, Jönköping University, som i samarbete med Folkhälsomyndigheten undersökt den så kallade ”Jönköpingsmodellen”.
 • Amjad Al-Musaed på JTH huvudredaktör till bok om hållbar stadsplanering


  Amjad Al-Musaed, forskare och universitetslektor på Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH), är huvudredaktör och medförfattare till boken ”Sustainability in Urban Planning and Design” om hållbar stadsplanering och design. Boken är skriven av 54 forskare från universitet runt om i världen.
 • Kunddialog allt viktigare visar ny avhandling


  Interaktionen med sina följare på sociala medier blir allt viktigare visar Thomas Cyron, Jönköping International Business School, i sin avhandling ”How organizations incorporate insights from stakeholder communication: The role of media and modal affordances”.