Nyhetsarkiv

  • Guldregn över Högskolan för lärande och kommunikation


    I dagarna har Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) vid Jönköping University fått besked från tre stora forskningsfinansiärer gällande beviljade medel. Vetenskapsrådet, KK-stiftelsen och Formas har alla gett godkänt till olika forskningsprojekt.