Nyhetsarkiv

 • Rekordnotering på IPSERA-konferensen vid Jönköping University


  Rekordmånga doktorander kom till IPSERA-konferensen om inköp och supply chain management vid Jönköping University den 10-13 april. Eventet har fått mycket beröm från deltagarna.
 • Ny avhandling ska öka kunskapen om D-vitaminreceptorer vid hälsa och sjukdom


  Den 7 april disputerade Maria Araceli Diaz Cruz på Hälsohögskolan, Jönköping University, med avhandlingen ”Exploring vitamin D and steroid hormone receptors – from healthy elderly to prostate cancer cells”.
 • Utomhuspedagogik på agendan när JU hade isländskt besök


  Måndag den 4 april anlände Brynhildur Bjarnadóttir och Nanna Ýr Arnardóttir, lektorer vid Akureyri University på Island, till Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) vid Jönköping University (JU). Målet med den fem dagar långa vistelsen var att utbyta upplevelser, erfarenheter och få tankar kring utomhuspedagogik.
 • Den psykosociala bördan av att leva med matallergi


  Att vara allergisk mot mat påverkar barn och unga på en rad olika sätt, bland annat rapporterar både de och deras föräldrar en försämrad livskvalitet och en påtaglig påverkan på hur vardagen fungerar. En forskargrupp med forskare från Jönköping University (JU), Karolinska Institutet och universitetet i Manitoba, Kanada, har i en ny översiktsstudie tittat närmare på hur föräldrar och barn själva upplever hur det är.
 • Fina resultat och omdömen för gjuteriprojekt på JTH


  Gjuteriprojektet the Lean Casting project på Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University (JU) har varit framgångsrikt och fått mycket goda vitsord från de medverkande företagen. Projektet avslutades under ett seminarium i slutet av mars och gick då upp i forskningsprofilen Innovativ Gjuteriteknologi (Innovative Foundry Technology, IFT:JÖNKÖPING).
 • Bokrelease av handbok för första linjens chefer


  I slutet av mars var det bokrelease på Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University (JU) för titeln ”Handbok för första linjens chefer”, som en grupp forskare och lärare på JU har tagit fram i samarbete med Fagerhults Belysning och Scania.