Nyhetsarkiv

 • 9,9 miljoner kronor till forskning om äldres hälsa och välbefinnande


  Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte, har i sin senaste utlysning om forskning för att förbättra vården och omsorgen för äldre beviljat medel på cirka 9,9 miljoner kronor till två projekt på Hälsohögskolan, Jönköping University.
 • Platsens betydelse för integration


  En ny rapport från forskare på Jönköping International Business School, Jönköping University, har tittat närmare på karriärvägar bland personer som har invandrat till Sverige från EU15 (länderna som utgjorde EU innan utvidgningen 2004) och Östafrika. Rapporten visar bland annat att cirka sex av tio invandrare från Östafrika och omkring sju av tio från EU15 lyckas hitta sysselsättning relativt snabbt, antingen jobb direkt eller jobb efter studier.
 • Forskare inspirerar företagare till social innovation


  Hur skapar man hållbara företag? Duncan Levinsohn är lektor i företagsekonomi på Jönköping International Business School vid Jönköping University. Med sin forskning vill han inspirera företagsledare och studenter till att ta nya tag kring social innovation och sprida goda exempel på hur företag kan arbeta med hållbarhet. Ett företag han följt under flera år är Hagagruppens arbete med social hållbarhet.
 • App ska förbättra vården för personer med demens


   Av de som drabbas av demens får merparten också beteendemässiga och psykiska symtom som exempelvis vanföreställningar, sömnstörningar och ångest. För att förbättra vården och livskvaliteten för dessa pågår det just nu ett projekt på Hälsohögskolan vid Jönköping University. Projektet går ut på att vårdanställda via en app gör dagliga registreringar av symtom och vårdåtgärder demenssjuka får.
 • En av världens största undersökningar om mun- och tandhälsa


  Vår tand- och munhälsa blir allt bättre och bättre. Det har Jönköpingsundersökningen visat, en av världens största undersökningar om en befolknings tandhälsa. Men hur mycket bättre kan våra munnar och tänder må? Studien äger rum var tionde år sedan 1973. Tillsammans med Centrum för odontologi och oral hälsa vid Hälsohögskolan, Jönköping University och Odontologiska Institutionen vid Folktandvården i Jönköpings län genomförs nu studien igen.
 • Unikt projekt ska förbättra omsorgen för äldre döva


  Äldre döva är en utsatt grupp i samhället eftersom få anställda inom vård- och omsorgen kan teckenspråk. Därför har det nu startats ett unikt projekt. Ett mobilt hemtjänstteam bestående av personer som behärskar teckenspråk besöker äldre döva i Jönköpings län. Projektet följs av forskare från Jönköping University.