Nyhetsarkiv

  • Handbok för att lära barn om hållbarhet


    Ann-Sofi Kall, universitetslektor i sociologi på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) vid Jönköping University (JU) har tillsammans med forskare från Linköpings universitet (liU) tagit fram en handbok med berättelser som ger ett stöd för förskolor att arbeta med frågor om hållbarhet.