Nyhetsarkiv

 • Så används och upplevs primärvården


  Allt fler människor i olika åldrar och bakgrunder är positiva till digitala vårdtjänster och använder sådana mer än tidigare. Patienter som bor utanför storstäderna är mindre nöjda med vården och det stora antalet hyrläkare – det upplevs påverka negativt på kontinuiteten. Det och mycket annat visar en rapport som gjorts av forskare på Hälsohögskolan vid Jönköping University.
 • Integrera ljussimulering för bättre inomhusmiljöer


  Anahita Davoodi, doktorand vid Tekniska högskolan i Jönköping, Jönköping University, disputerade nyligen med sin avhandling ”Supporting Evidence-Based Design Using Lighting Simulations – A Framework for Lighting Simulation of Visual Comfort in Building Design”. Resultatet av avhandlingen kan förbättra belysningen i byggda miljöer med särskilt fokus på visuell komfort på kontor.
 • Folkbildningens roll i att främja kompetensförsörjning och minska utbildningsklyftor


  Folkbildningen i Sverige har en viktig roll när det kommer till att säkra kompetensförsörjningen på Sveriges landsbygder. Enligt en ny rapport av forskare vid Jönköping International Business School (JIBS), Jönköping University, så är folkbildningen särskilt viktig här eftersom annan möjlighet till utbildning ofta saknas.
 • Forskning i fokus i fem fullmatade föreläsningar


  25-29 september var det en vecka med fokus på forskning och forskningskommunikation på Jönköping University. Under veckan deltog forskare från de fyra fackhögskolorna, tillsammans med externa gäster, i lunchföreläsningar/samtal på högskolebiblioteket.