Ny guide för forskare inom miljökommunikation

Kunskap om hur man bäst bedriver forskning inom ett visst område stannar ofta hos forskarna själva. Peter Berglez på Högskolan för lärande och kommunikation och fem andra forskare bestämde sig för att göra sina erfarenheter tillgängliga för andra, och har nu publicerat en rapport om forskning kring mediers bevakning av klimathotet.

Den nya rapporten heter “Investigating mediated climate change communication: A best-practice guide” och vänder sig i första hand till den som vill studera hur medierna arbetar med sin rapportering kring klimatförändringarna.

Författarna delar med sig av sina kunskaper om vilka metoder man kan tillämpa för att bedriven den här typen av forskning. De lyfter även behovet av ny forskning inom området.

- Vi ger också läsarna tips om hur de kan undvika olika fallgropar, som till exempel att ”uppfinna hjulet igen”. Vi tror att den här rapporten är intressant framför allt för studenter och doktorander inom området miljökommunikation, säger Peter Berglez.

Rapporten har skrivits av Peter Berglez, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Högskolan för lärande och kommunikation, och fem andra forskare som är verksamma i olika delar av Europa. Samtliga författare har stor erfarenhet av att studera hur klimatfrågorna bevakas av media ur olika perspektiv, till exempel ur ett vetenskaps-, demokrati- eller ideologiskt perspektiv.

Du kan läsa hela rapporten här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

2016-09-30