Två JU forskare vidare i innovationstävlingen "Från utanför till internet"

Sofi Fristedt, Hälsohögskolan och Ulli Samuelsson, Högskolan för lärande och kommunikation, driver tillsammans med det Stockholmsbaserade företaget Ampd AB ett av de 21 projekt som gått vidare i Post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävling ”Från utanför till internet”.

Sofi Fristedt och Ulli Samuelsson.

Temat för tävlingen är att hitta lösningar som bidrar till att fler kan dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Att Sofie Fristedt och Ulli Samuelsson tillsammans med Ampd AB nu går vidare till nästa steg innebär att de får 100 000 kr för att under 11 veckor genomföra en förstudie som i nästa steg ska bedömas av ett expertråd.

- Äldre personers utmaningar med digital teknik är ett forskningsområde som vi båda har ägnat oss åt under flera år. Att vi gått vidare i tävlingen ger oss möjlighet att använda vår forskning i samverkan med det skickliga teamet på Ampd AB. Vi kan nu i förstudiefasen gå ett steg vidare mot en produkt som kan sänka tröskeln för äldre personer och få fler att börja använda smarta mobiler och surfplattor, berättar Ulli Samuelsson.

Ett antal vinnare får efter att tävlingen avslutats, upp till 2 miljoner kronor för att genomföra sina projekt.

Vill du veta mer om tävlingen? Läs mer här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

2020-02-14