Ny docent: Ann-Kristin Boström

Fredagen 28 augusti så höll Ann-Kristin Boström, affilierad forskare vid Encell, sin docentföreläsning, med titeln "Lifelong learning, intergenerational learning and wellbeing".

Ann-Kristin Boström 

Ann-Kristin Boström

Ann-Kristin Boström har intresserat sig för lärande mellan generationer under tjugo års tid, och livslångt lärande betydligt längre än så. Hon har sett forskningsfältet förändras och utvecklas, både nationellt och internationellt, och under sin docentföreläsning talade hon bland annat om välmående och socialt kapital och hur möten mellan generationer bidrar till dem båda. 

Föreläsningen spelades in och kommer inom kort att finnas tillgänglig på Youtube. 

Ann-Kristin Boström är verksam som forskare vid Encell, Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande. och hennes forskningsområde är internationell och jämförande pedagogik med inriktning på livslångt lärande, generationsöverskridande lärande och socialt kapital. Hon är aktiv inom flera internationella nätverk inom området och är ansvarig för utvärdering av det europeiska projektet ECIL - ett projekt för överföring av kunskap om generationsövergripande lärande mellan europeiska länder.

Sedan sin doktorsexamen har Ann-Kristin Boström arbetat som undervisningsråd på Myndigheten för skolutveckling och Skolverket, samt varit ämnessakkunnig på Regeringskansliet. Då har hon i huvudsak arbetat med forskningsfrågor och internationellt representerat Sverige i Europarådet, OECD och EU. Hon har varit ansvarig för två landsrapporter i samband med OECD-granskningar, ”Migrant Education” och ”Evaluation and Assessment in Education”.

2020-08-28