5,8 miljoner till projektet SATSA

Vetenskapsrådet har beviljat ett projektbidrag på 5,8 miljoner till projektet: SATSA – Strukturell ansats i undervisning som grund för hållbart aritmetiklärande som ska pågå i fyra år. Anna-Lena Ekdahl, Universitetslektor i Didaktik på HLK, är en av tre forskare i projektet.

Projektet handlar om såväl undervisning som elevers lärande. Den strukturella ansatsen innebär bland annat att forskarna har fokus på tals del-helhetsrelationer och tal som mönster. De kommer att undersöka hur undervisning med en strukturell ansats kan bidra till att 6-åringar utvecklar en hållbar taluppfattning och utvecklingsbara räknestrategier.

Huvudsökande är professor Camilla Björklund, Göteborgs Universitet tillsammans med Angelika Kullberg, även hon Göteborgs Universitet och Anna-Lena Ekdahl på HLK, som under fyra år ska forska om matematik i förskoleklassen.

Anna-Lena Ekdahl

Anna-Lena Ekdahl

– Pengarna från Vetenskapsrådet ger oss forskare möjlighet att arbeta tillsammans med verksamma lärare i flera olika förskoleklasser. För mig betyder det mycket att få fortsätta där mitt avhandlingsarbete slutade, det vill säga att studera undervisning och yngre elevers matematiklärande, säger Anna-Lena Ekdahl.

2020-11-05