Hur sömnproblem påverkar den mentala hälsan under pandemin

En ny studie kring sömnproblem under covid-19-pandemin och hur det påverkar den mentala hälsan har gjorts av forskare vid Jönköping University (JU). Professor Amir Pakpour och professor Anders Broström, på Hälsohögskolan vid JU har tillsammans med en grupp internationella forskare publicerat två forskningspapper om sömnproblem under pandemin, varav en tar ett genusperspektiv på hur sömnproblem påverkar psykisk hälsa hos män och kvinnor olika.

Girl sits on bed in darkened room, her face is in her hands.

Sedan Covid-19-pandemin började har nivåerna av depression, ångest och sömnlöshet ökat dramatiskt. (bild: Unsplash)

Forskning visar att det finns fyra indikatorer förknippade med psykisk ohälsa: ångest, depression, stress och sömnproblem. Amir Pakpour, professor i kliniska vetenskaper på Hälsohögskolan vid JU, och medförfattare till studierna är intresserad av hur sömnproblem kan vara en bidragande faktor.

- Ur mitt perspektiv är depression och ångest två aspekter som är allmänt kända inom forskningen. Sömnproblem i samband med psykisk ohälsa är inte lika känt. Sömnproblem har traditionellt förknippats med ångest, och i mindre grad depression, men ångest kan leda till depression och det är därför viktigt att titta på sömn, säger han.

Enligt studierna är en god natts sömn viktigt inte bara för människans fysiska välbefinnande utan också för det mentala välbefinnandet. Utan sömn kan den mentala hälsan försämras, och därför blir sömnproblem ett stort problem för vården.

Amir Pakpour stands infront of a bookcase and looks out towards the camera.

Amir Pakpour. (bild: Patrik Svedberg)

Tydlig ökning av sömnproblem

Sedan covid-19-pandemins början har nivåerna av depression, ångest och sömnlöshet ökat dramatiskt. I studierna delades deltagarna in i tre olika grupper – covid-19-patienter, vårdgivare och en grupp med personer från allmänheten – med syfte att undersöka hur pandemin har påverkat deras sömn. Resultaten visade att 31 % av vårdgivarna upplever sömnproblem, vilket är en ökning med en tredjedel jämfört med nivåerna innan pandemin. Sömnproblem för covid-19-patienter var ännu högre, 57 %, och i den allmänna befolkningen var det 18 % som upplevde sömnproblem.

 

Head and shoulders portrait shot of Anders Broström.

Anders Broström. (bild: Patrik Svedberg)

När man tittar på sömnproblem och hur män och kvinnor har påverkats på pandemin visade studiens resultat att något färre kvinnor (24%) har sömnproblem än män (27%). Kvinnor ses normalt som mer utsatta för psykisk ohälsa, men det är också känt att män inte diskuterar sin mentala hälsa lika lätt som kvinnor. Att uppmärksamma sömnproblem hos män och vidta lämpliga åtgärder kan förhindra framtida psykiska problem.

- Inga empiriska studier har hittills fokuserat på sömnproblem och skillnader mellan könen under Covid-19. Att titta på könsskillnader är viktigt eftersom tidigare forskning har visat att män och kvinnor har olika processer i hjärnfunktioner. För framtida interventionsstudier inom sömnproblem och psykisk hälsa är det viktigt att tänka på att inte en type av åtgärd passar alla. Vi måste anpassa både innehållet i interventionen och hur vi presenterar det för båda könen, säger medförfattare Anders Broström, professor i hälso- och vårdvetenskap vid Hälsohögskolan, JU.

Nuvarande psykisk ohälsa "toppen av isberget"

Båda forskarna är överens om att alla effekter av pandemin på människors mentala hälsa ännu inte är kända och att det kommer dröja även efter pandemin är över.

- Vi ser bara toppen av isberget. Människor har upplevt enorm ångest under pandemin - trauma av sjukhusvistelser, stressen i vårdarbete, förlusten av jobb och inkomst, social distansering och så vidare. Sådan ångest kan orsaka verklig depression, som kan börja även efter att pandemin är över. Vi oroar oss för de kommande åren när det gäller allmän mental hälsa i befolkningen, säger Amir Pakpour.

Hösten 2021 kommer Amir Pakpour och Anders Broström att starta ett nytt projekt för att se hur en digital lösning, som till exempel en mobil-app, kan användas som en effektivt metod för att behandla psykisk ohälsa och sömnproblem.

- Pandemin har skapat en ny psykisk hälsosituation och primärvården har många nya patienter som kommer in på vårdcentralerna. Vårt projekt tittar på hur vi kan anpassa interventioner utifrån det, baserat på de studier vi har gjort om sömnproblem under pandemin. Att förebygga är viktigt – vi måste identifiera individer med sömnproblem och behandla dem innan det eskalerar, säger Anders Broström.

Information om forskningsstudierna:

“Gender specific estimation of Sleep problems during COVID-19 pandemic: systematic review and meta-analysis” pär publicerad i Journal of Sleep Research. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

“Sleep problems during COVID-19 pandemic and its’ association to psychological distress: A systematic review and meta-analysis” publiceras i den öppna kliniska tidskriften EClinical Medecine, publicerad av The Lancet.

Projektet The JU Sleep Well Study leds av Anders Broström och Amir Pakpour från Hälsohögskolan och JU och kommer att drivas i samarbete med Linköpings universitet och Linnéuniversitetet. Datainsamlingen för projektet börjar hösten 2021.

För mer information, kontakta Anders Broström Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Relaterade forskningsnyheter:

2021-06-17