Förnyelse sker när företag arbetar med både interna och externa faktorer

Väletablerade företag inom tillverkningsindustrin står inför hård konkurrens. Om de vill överleva och växa, särskilt efter pandemin, är innovation viktigt. En ny avhandling från Jönköping International Business School (JIBS) vid Jönköping University undersöker hur dessa företag hanterar extern påverkan, utanför sin FoU-avdelning, för att framgångsrikt driva igenom innovation och förnyelse.

Image shows the inside of the factory floor at Gnosjö Automatsvarvning. There are a series of metal turning machines and two members of staff to the left of the image.

Tillverkningsföretag, såsom metallsvarvningsföretaget Gnosjö Automatsvarvning på bilden ovan, har tvingats arbeta i sammanhang utanför det egna företaget för att skapa förändring och säkerställa branschens överlevnad. (bild: Gnosjö Automatisk svarvning)

Traditionella tillverkningsindustrier (TMI) är viktiga ekonomiska stöttepelare och de bidrar till att bygga välfärd i samhället. Enligt Shanyun Sam Lu, som är doktor vid Jönköping International Business School och författare till en ny doktorsavhandling, är de mer innovativa än vi tror.

Företagen förnyar sig inte bara som svar på yttre förändringar. Ofta tar företagen tillvara på möjligheterna i de förändrade yttre sammanhangen för att utveckla nya produkter och processer, eller initiera samhällsförändringar som hjälper dem att överleva.

Shanyun Sam Lu förklarar att ett företags ”yttre” sammanhang är mångfacetterat:

– Det finns många externa faktorer som påverkar ett företag. Införandet av lagstadgade standarder, effekten av samhällsnormer, företagets närvaro i externa nätverk, till och med det fysiska läge och bristen på lokala resurser kan spela en roll. Företag måste känna av dessa och planera för hur de ska hantera dem för att förnya sig och överleva, förklarar hon.

Bekämpa fördomar mot industriarbete

Shanyun Sam Lu ger ett exempel på ett metallsvarvningsföretag, Gnosjö Automatsvarvning, som hade svårt att uppdatera och förbättra sina processer på grund av brist på kvalificerad personal i det område där de var baserade.

– För att hantera detta arbetade de proaktivt utanför företaget för att skapa förändringar. De mobiliserade resurserna i sina kollektiva nätverk för att sponsra inrättandet av en gymnasieskola i området. De deltog i möten och aktiviteter för att öka medvetenheten om sin bransch och satsade till och med kraftigt på att lansera ett simuleringsspel på DreamHack för att förändra fördomar mot industrijobb. De lobbade också för förändringar i den nationella utbildningspolitiken som skulle kunna leda till ökad tillgång på kompetenta arbetare till branschen. De använde dessa och en mängd andra kontextuella strategier för att förnya sitt företag och gynna andra i branschen, förklarar Shanyun Sam Lu.

Head and shoulders portrait picture of Shanyun Sam Lu

Shanyun Sam Lu.

Nyckelpoänger

  • Innovation är ett viktigt redskap för TMI för att uppnå förnyelse och för att de ska överleva.
  • Innovation är inte alltid ett företags svar på yttre förändringar. Ett företags strategiska hantering av det externa sammanhanget är viktigt för att driva igenom innovation och förnyelse.
  • Typer av externa faktorer som TMI behöver arbeta med och hantera kan till exempel omfatta samhällsnormer och fördomar, industriella standarder och regler, olika nätverk och resursbrist.
  • Det är därför viktigt för innovationschefer att inte bara arbeta ”inåt” utan även utanför det egna företaget.

Läget ger möjligheter och utmaningar

En annan av Shanyun Sam Lus fallstudier tittade på de tre gruv-, stål- och energiföretagen LKAB, SSAB och Vattenfall. Dessa företag verkar i närheten av varandra i norra Sverige, ett område rikt på järnmalmsgruvor och vatten- och vindkraft. Genom att utnyttja den fysiska närheten och de lokala naturresurserna samarbetade de för att skapa en radikal teknik som kallas HYBRIT. Tekniken möjliggör produktionen produktion av fossilfritt stål samtidigt som Sveriges utsläpp av växthusgaser kan minska med cirka 10 procent.

För att göra detta i industriell skala behövde de dock inte bara en enorm förnybar elförsörjning, utan även kapacitet att överföra detta till industrianläggningarna. Detta förutsatte i sin tur att de nationella och lokala elnäten förstärkas liksom nya byggas för att möta kapaciteten. Men den utdragna processen för att få tillstånd för en fysisk infrastrukturbyggnad (upp till 8-10 år) stod i vägen. Dessutom skulle HYBRIT-stål förlora sin konkurrensfördel på grund av EU:s regler och riktmärken för prissättning av koldioxid vilka för närvarande inte gynnar företag som använder hållbara innovationer.

– De yttre omständigheterna skapade både utmaningar och möjligheter för HYBRIT-initiativet. De har behövt arbeta bortom sin egen FoU-avdelning, på nationell och internationell nivå, för att hantera de externa faktorerna som hindrar deras hållbarhetsarbete, förklarar Shanyun Sam Lu.

Arbeta både ”inåt” och ”utåt”

Den viktigaste lärdomen i Shanyun Lus avhandling är att yttre faktorer är mångfacetterade och kräver konstant strategisk hantering av TMI-företag. Att dra nytta av yttre sammanhang som möjliggör innovation och att lösa problem som hindrar utveckling är avgörande för att företag ska överlevna.

– Innovationschefer kan inte ha tunnelseende när det gäller det egna företaget. De måste arbeta inom men också utanför organisationen om de vill skydda och stärka förmågan att förnya, avslutar Shanyun Sam Lu.


Shanyun Sam Lu försvarade framgångsrikt sin doktorsavhandling "Managing context for innovtion and renewal - STrategies of incumbent firms in traditional manufacturing industries." Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. avid Jönköping International Business School den 30 september, 2021.

2021-10-06