JU-professor chefredaktör för världens högst rankade forskningstidsskrift om arbetsterapi

Forskningstidskriften Scandinavian Journal of Occupational Therapy, där Anita Björklund, professor i arbetsterapi vid Hälshögskolan, Jönköping University är chefredaktör, rankas nu som den främsta i världen inom arbetsterapi.

Bild av tidsskriften Scandinavian Journal pf Occupational Therapy

Anita Björklund har varit chefredaktör för tidskriften sedan 2013 och ser positivt på hur hennes arbete med att utveckla den har bidragit till den nya rankingen.

- Scandinavian Journal of Occupational Therapy, SJOT, är nu högst rankad av arbetsterapitidskrifter i världen och det är fantastiskt roligt att som chefredaktör och professor i arbetsterapi vid Hälsohögskolan ha bidragit till den lyckosamma utvecklingen av tidskriften. SJOT är flitigt använd i undervisning på samtliga akademiska nivåer världen över, säger hon.

Anita Björklund

Tidskriften ges ut genom förlaget Taylor & Francis och startades 1994 på initiativ av Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, tillsammans med arbetsterapeutförbunden i Norge, Danmark, Finland och Island. Huvudsyftet med att starta upp tidskriften var att underlätta kunskapsbasering och akademisk utveckling av professionen och ämnet arbetsterapi i Norden. En annan viktig del var att underlätta för nordiska doktorander i arbetsterapi att publicera sina artiklar, då det vid tiden för starten var väldigt svårt att få artiklar publicerade i internationella tidskrifter. Från att ha börjat som en skandinavisk tidskrift så är SJOT numer internationell, med såväl forskare och granskare som läsare från hela världen.

- Arbetsterapi har ju haft tidiga influenser från USA, England och Tyskland - länder som varit i krig och behövt utveckla rehabilitering av krigsskadade. Men det har funnits och finns ett stort behov av att utveckla ämnet och professionen i en mer nordisk/europeisk kontext, säger Anita Björklund.

Stark koppling mellan SJOT och Hälsohögskolan

Kopplingen mellan SJOT och Hälsohögskolan har alltid varit stark. Den första chefredaktören var professor Birgitta Lundgren Lindquist, tidigare vd för Hälsohögskolan och i tidskriftens redaktionsråd finns idag bland annat Mats Granlund, professor på JU, Carolyn Unsworth, adjungerad professor vid Hälsohögskolan och Torbjörn Falkmer, före detta professor vid Hälsohögskolan. Den är även en viktig publiceringskanal och kunskapskälla för både etablerade forskare, doktorander, praktiker och studenter.

- Många av arbetsterapeutforskarna vid avdelningen för rehabilitering publicerar regelbundet artiklar i tidskriften och har gjort så alltsedan sin doktorandtid. De är också flitigt anlitade som granskare av artiklar och har i högsta grad bidragit till den goda kvalitet som tidskriften har idag. För masterstudenter i arbetsterapi vid Hälsohögskolan utgör SJOT en möjlighet för dem att efter ytterligare bearbetning av manuskripten publicera sina studier som vetenskapliga artiklar. En möjlighet som har visat sig gynna senare antagning till forskarutbildning, säger Anita Björklund.

Kontakt

2021-10-14