Hållbarhet är viktigt för mediebranschen

Förra veckan samlades forskare inom Media Management samt praktiker och beslutsfattare inom mediebranschen från hela världen både online och på plats på Jönköping International Business School, Jönköping University, för att diskutera hållbarhet och mediebranscher vid årets emma-konferens.

– Hållbarhet börjar synas mer i diskussionen. Forskare är överens om att vi verkligen måste ta detta på allvar och forska mer kring det, säger Joaquin Cestino, som var med och arrangerade konferensen.

Amelie Kestler, riksredaktör för Politiken (till höger) berättar om mediebranschens utmaningar i en keynote-session på emma2021-konferensen. Hon fick sällskap av Lotta Edling, redaktionschef på Bonnier och Stefan Melesko, tidigare direktör för Dagens Nyheter.

Amelie Kestler, riksredaktör för Politiken (till höger) berättar om mediebranschens utmaningar i en keynote-session på emma2021-konferensen. Hon fick sällskap av Lotta Edling, redaktionschef på Bonnier och Stefan Melesko, tidigare direktör för Dagens Nyheter.

Den årliga konferensen för European Media Management Association (emma) ägde rum den 27-29 oktober på Jönköping International Business School (JIBS). Media, Management and Transformation Center (MMTC) stod för värdskapet och konferensen var en hybrid mellan fysiskt och digitalt format. 160 forskare från cirka 29 länder deltog, varav 90 var på plats på JIBS.

Temat för konferensen var ”Media Management and Sustainability”, ett ämne som fick stor respons från forskare som lämnade in forskningsartiklar om en mängd olika hållbarhetsfrågor ur ekonomiska, samhälleliga och miljömässiga perspektiv. Under de tre dagarna presenterades totalt 97 olika artiklar under 24 separata parallella sessioner.

A male and female researcher stand on stage. One is talking, the other is turned to look at him. In the foreground is an audience sitting in lecture hall fold down seats.

MMTC-forskarna Songming Feng, Adele Berndt och Mart Ots (ej med på bilden) presenterade en avhandling som analyserade hur medborgare i Wuhan använde den kinesiska sociala medieappen Douyin för att producera videor under nedstängningen vid Covid-19. De var en av de tre finalisterna för Best Paper Award.

Lotta Edling, redaktionschef på Bonnier News, deltog i ett plenum om de hållbarhetsutmaningar som mediebranschen står inför.

– Om man inte har en hållbarhetsagenda både för journalistik, sina tidningar och för sig själv som företag, tappar du trovärdighet eftersom det här är en sådan världsomspännande förändring. Du måste kunna relatera till den. Jag tycker att det är bra att vi pratar om hållbarhet i mediebranschen. Det handlar förstås om klimatjournalistik, men det är också mycket mer än så. Det är en fråga om hållbara finanser, hållbara affärsmodeller och så vidare, så jag tycker att den här [konferensen] är ett bra initiativ, säger Lotta Edling.

Med på konferensen var också Amalie Kestler, riksredaktör på Politiken, den ledande dagstidningen i Danmark. Hon kommenterade den intressanta bredden av hållbarhetsrelaterad forskning som presenterades på konferensen.

– Jag hade diskussioner med folk här om ”gamification”, vilket är en fråga som jag verkligen inte stöter på i mitt jobb – det var intressant. Jag tycker att det här är en inspirerande plats, som för samman så många delar av branschen, där man kan lära sig mer om varandras områden.

A group of aproximately 90 people stand in the entrance of a lobby at a business school. They are looking up towards the camera.

Av de 160 delegaterna som deltog i emma2021, deltog cirka 90 (majoriteten på bilden här) på plats på Jönköping International Business School.

Forskningsområdet Media Management
Forskningsområdet Media Management är till sin natur tvärvetenskapligt. Det omfattar både kommunikations- och kulturstudier och även affärs- och ledningsstudier med syftet att analysera marknadsdynamik, innovationer och strategiska tillvägagångssätt inom media och andra branscher.

Media Management – viktigt och nödvändigt

Ulrike Rohn, ordförande för emma, påpekade att bra Media Management är grundläggande för hållbarhet.

– Medieföretag är annorlunda eftersom kärnan i deras verksamhet är den centrala roll de spelar för samhället och för samhällets hållbarhet. Men det kan de bara göra om de är ekonomiskt hållbara, och för det behöver de bra ledning, säger Ulrike.

En av huvudtalarna vid konferensen var den framstående forskaren Eli Noam, professor vid Columbia University, New York, som talade om de utmaningar som forskare inom Media Management står inför.

– Världen är full av medier som förändras, och det behövs hjälp för att reda ut detta. Framtiden är ljus för Media Management-forskningen, men vi måste vara på tårna. Det finns nya spelare... media är något annat nu, och vi måste se till att vi införlivar dessa förändringar inom området Media Management, avslutar Eli Noam. 

Mer information

För mer information om årets emma-konferens, vänligen kontakta Joaquin Cestino på Joaquin Cestino +46 723 639 540

Läs mer om emma här.

Läs mer om MMTC här.

2021-11-02