”Vem du är tillsammans med påverkar din lön”

Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi på Jönköping International Business School, Jönköping University, har i en studie gjord tillsammans med Richard Florida och Karen King vid Rotman School of Management, University of Toronto, tittat på om det spelar någon roll för löneutvecklingen för högutbildade vem de är tillsammans med.

Foto: Crew @ Unsplash

Studien, som är publicerad i Environment and Planning A, har tittat på om det finns några ekonomiska fördelar för någon som är högutbildad att leva tillsammans med en partner som också är högutbildad. För att besvara detta så tittade forskarna på samtliga individer i Sverige i åldern 23-39 år under en tioårsperiod.

Studien visade att om en person är högutbildad och blir tillsammans, i en heterosexuell relation, med en annan högutbildad så har det en positiv effekt på lönen – speciellt för kvinnor. För männen hade det också en positiv effekt så länge paret inte har barn. När ett högutbildat, så kallat power couple, skaffar barn så har detta en negativ effekt för mannens löneutveckling, men inte för kvinnans. Här funderar forskarna på om det beror på att i så kallade power couples så krävs det ett större jämkande inom hushållet om till exempel vem som ska vara föräldraledig, vem som ska vårda sjuka barn och så vidare.

Undersökningen visar dock att detta inte gäller om paret bor i en större stad. Män i större städer i ett power couple har nämligen, enligt forskarna, inte någon negativ löneeffekt av att skaffa barn – tvärtom. Här är en trolig teori att det beror på att uppdelningen av vad man gör i hushållet, så kallade gender contracts, har en tendens att vara mer jämställt i större städer – och att män i städer konkurrerar i högre grad med andra män som har samma förväntningar hemifrån.

- Självklart är det så att det finns jämställda förhållanden utanför städer likväl som det finns väldigt ojämställda förhållande i städer. Men trots allt tycks det finnas en relation mellan vem du lever med och var du bor - framför allt om du är man, säger Charlotta Mellander.

Läs mer om studien i en bloggpost av Charlotta Mellander på Vertikals

Kontakt

2022-05-18