Döttrar gör företag mer jämställda

En ny studie med forskare från Jönköping University (JU), Handelshögskolan i Stockholm och Erasmus universitet i Rotterdam visar att svenska företag som leds av en manlig vd som har döttrar blir mer jämställda – men först när papporna inser hur tufft flickor och kvinnor har det.

BIld av Pexels från Pixabay

Forskarna har tittat på alla företag som grundades i Sverige mellan 2004 och 2017 – och det visar att få döttrar påverkar jämställdheten i pappors företag på ett påtagligt sätt. I företag som har en manlig vd/grundare så ökar andelen kvinnor som anställs med i genomsnitt elva procent – efter att ha vd får en dotter (jämfört med om han får en son).

Det handlar dock inte bara om att bli pappa till en dotter – effekten kommer inte automatiskt när dottern föds. Det är först när papporna ser och upplever den ojämställdhet som döttrarna ställs inför som de börjar ta frågan om kvinnors jämställdhet på allvar.

– Visst finns det möjligheter, men jag vill lära min dotter att när Per, 50 år och med 20 år i branschen, börjar tala ner till henne ska hon stå upp för sig själv och göra motstånd, säger en av de svenska vd:ar som ingår i studien.

Detta kallas för ”dottereffekten” inom forskningen, att papporna lär sig och utvecklas genom sina döttrar. Den har tidigare dokumenterats hos bland annat konservativa domare i USA samt hos finansiella beslutsfattare. Detta är dock första gången den dokumenteras bland företagare.

- Det vi tycker är speciellt spännande är att vi fann att dottereffekten tar tid att mogna och inlärningsprocessen för att inse mer om döttrars sårbarhet börjar först en tid efter att hon föddes, säger Lucia Naldi professor i Företagsekonomi vid Jönköping International Business School, JU, och en av forskarna bakom studien.

Genom att analysera flera års data på manliga vd:ar med döttrar samt genom at pratat med manliga företagsgrundare har forskarna kartlagt denna lärandeprocess. Det visade sig att företagen inte började bli mer jämställda omedelbart efter födseln av döttrar, utan först när de började i skolan.

Även styrelser mer jämställda

Dottereffekten innebär inte bara att vd:ar anställer fler kvinnor, utan den gör också företagens styrelser mer jämställda. I genomsnitt har andelen kvinnor i styrelsen ökat med fyra procent – efter att dottern har nått skolåldern.

Som en kontrast till detta så talade vd:ar i gruppen som endaste har söner om hur jämställdheten har ”gått för långt” och hur de ”tvingas” att anställa kvinnor.

- Vi förväntade nog oss inte att det finns så markanta skillnader mellan vd:ar med döttrar och de med söner i deras syn på jämställdhet, men efter genomförda intervjuer visade de sig att det finns helt annan medvetenhet kring dessa frågor bland vd:ar som har döttrar, säger Timur Uman, professor i Företagsekonomi vid Jönköping International Business School, JU.

Forskarna flaggar dock för att det finns en gräns för hur mycket förändring en vd faktiskt kan åstadkomma. När företagen växer och får över tio anställda så börjar grundarna ofta att delegera anställningsprocesser, vilket leder till att effekten på en mer jämställd anställningsprocess försvinner. Den positiva jämställdhetseffekten på styrelserna finns dock kvar. Detta tyder på att en vd kan påverka sin närmaste krets på ett positivt sätt, men i större företag kräver jämställdhetsarbetet andra verktyg.

Fakta

Studien är gjord av Lucia Naldi och Timur Uman, Jönköping International Business School, Karl Wennberg, Handelshögskolan i Stockholm samt Zhiyan Wu, Erasmus universitet.

Den är publicerad i forskningstidskriften Management Science.

Länk till studien

Kontakt

2023-03-29