student

För dig som handledare

Information och kurser för dig som handledare av VFU studenter på socionomprogrammet.

Inbjudan till dig som handledare!

Måndagen den 25 januari kommer socionomstudenterna till er arbetsplats för sin första verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Perioden pågår fr vecka måndag 25 januari -26 februari (v4-8).

Från avdelningen för socialt arbete vill vi inbjuda dig som kommer att vara handledare för en socionomstudent, att delta i en information och ett erfarenhetsutbyte utifrån uppdraget som handledare. Ni är viktiga personer för studenterna och att vara handledare är utvecklande, ansvarsfullt och ibland även ett utmanande uppdrag. Både nya och erfarna handledare inbjuds till denna förmiddag.

Fredagen den 22 januari kl 9-12

Vi möts till ett möte via Zoom

PROGRAM

  • Kort presentation av Hälsohögskolan och socionomutbildningen
  • Genomgång av studieguiden
  • Handledarens roll och uppgift
  • Studentens uppgifter-/examinationsuppgift
  • Att handleda en socionomstudent, möjligheter och utmaningar. Erfarenhetsutbyte inför handledaruppdraget.
  • Information om handledarutbildning (distansutbildning) för VFU studenter
  • Litteraturtips-/ studenthandledning
Vi gör en fikapaus på ca 15 minuter under förmiddagen.

Anmäl dig senast onsdagen den 20 januari via epost till;

anneli.edin@ju.se

När du anmält dig kommer du att få en zoomlänk för att kunna delta.

Välkomna!

Anneli Edin (kursansvarig)

Mörkhårig deltagare i föreläsning antecknar med hjälp av penna

Det finns en kurs för handledare som tar emot våra studenter för att säkerställa kvalitén i utbildningen. Genom att klicka på nedan länk kan du läsa mer om kursen.

Blå ruta med texten För dig som handledare