Avdelningar

Forskande och undervisande personal vid Högskolan för lärande och kommunikation tillhör en av tre avdelningar. Därutöver finns också avdelningen för kompetensutveckling.

Forskare och undervisande personal tillhör någon av Högskolan för lärande och kommunikations tre avdelningar. Varje avdelning har en avdelningschef som har personalansvar och verksamhetsansvar för sin avdelning. Avdelningschefen ansvarar bland annat för arbetsfördelning, avdelningsmöten och driftsbudget.

Avdelning 1
Områden: Förskola, fritidshem, specialpedagogik, estetiska ämnen, idrott, pedagogik och didaktik.
Avdelningschef: Jesper Boesen

Avdelning 2
Områden: Didaktik, samhällsvetenskap, naturvetenskap, matematik, sociologi, globala studier, läs och skriv och språk. Avdelningschef: Bo Magnusson

Avdelning 3
Områden: Medie- och kommunikationsvetenskap, pedagogik och psykologi.
Avdelningschef: Håkan Sandgren

Avdelningen för kompetensutveckling säljer kompetens­utveckling för yrkesverksamma, både genom färdiga kurser och skräddarsydda utbildningar.
Avdelningschef: Berit Tornell

Sidan uppdaterad 2016-08-19

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information