Reportage

 • Encellforskare aktuell med ny artikel om medarbetarskap

  Karin Kilhammar, doktor i pedagogik vid Högskolan för lärande och kommunikation, är aktuell med en ny artikel om medarbetarskap i "Human Resource Development International".
 • Lansering av webbplats för vuxenutbildare i Europa

  En ny gemensam webbplats ska öka möjligheterna till digitalt erfarenhetsutbyte mellan vuxenutbildare i olika länder. Men hur fungerar den egentligen? Det diskuterades den 4 november på Europahuset i Stockholm.
 • Äldres lärande i en klass för sig

  Kan äldre lära sig ny teknik? Och hur stöttas äldres lärande i arbetslivet? Detta var några av frågorna som diskuterades under ELOA-konferensen "Lifelong learning for older adults – Hopes fears and expectations" den 14-16 oktober.
 • Intervju med Mirjam Hägg

  I denna intervju får ni träffa Mirjam Hägg, som skrivit ett av de vinnande hedersbidragen i Encells uppsatstävling 2015. Uppsatsen "Det blir givande när meningarna går isär (!) – En studie av hur elever som läser svenska 3 samt svenska som andraspråk 3 i samma klass tänker kring genreundervisning" tilldelas hederspriset för en intressant empirisk studie inom vuxenutbildningen.
 • Intervju med Anna Thorén

  I denna intervju får ni träffa Anna Thorén, som skrivit ett av de vinnande hedersbidragen i Encells uppsatstävling 2015. Uppsatsen "Bildning, relationer och egenmakt - en studie av särskilt stöd i vuxenutbildning" tilldelas hederspriset för en intressant empirisk studie inom vuxenutbildningen.
 • Månadens forskarintervju: Susanne Köpsén

  I månadens forskarintervju får ni träffa Susanne Köpsén, som är docent i pedagogik vid Linköpings universitet. I sin forskning har Susanne de senaste åren haft fokus på yrkeslärare och har bland studerat yrkeslärares kompetensutveckling. Arbetslivet och yrkesområden förändras - hur gör yrkeslärare för att "hänga med" och fortfarande ha de kunskaper som krävs för undervisning i sitt yrkesämne?
 • Prisregn över Encell

  Hösten har kommit och utmärkelserna duggar tätt över Encell. Under oktober delades såväl Anton Nyströms stipendium som Karriärvägledarpriset 2015 ut till två av Encells medarbetare.
 • 4,5 miljoner till forskningsprojekt om "mammaprenörer

  Professor Helene Ahl har tillsammans med professor Lucia Naldi och dr. Magdalena Markowska tilldelats 4,5 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för ett treårigt forskningsprojekt om "mammaprenörer".

Sidan uppdaterad