Nyhetsarkiv

 • Kent Salomonsson är ny docent i teknisk mekanik


  Den 23 maj höll Kent Salomonsson sin docentföreläsning ”Aspects on semi-multiscale numerical modeling” vid Tekniska Högskolan. Föreläsningen gav en översikt över tekniker baserad på numerisk modellering och av hur de kan användas inom olika områden.
 • Överleva eller avsluta – ny forskning om familjeföretag


  Hur lever familjeföretag vidare över tid och generationsskiften? Vilka strategier använder de och vilken roll spelar ägarfamiljens känslomässiga engagemang?
 • Bäst att bo 2016


  Nyhetsmagasinet Fokus har nu släppt sin årliga Bäst att bo-ranking, som görs i samarbete med forskare från Jönköping International Business School.
 • Ny forskning i samarbete med Barncancerfonden


  Varje år behandlas omkring 70 barn i Sverige för hjärntumör. Många av dem får men som kan göra det svårt att delta i vissa skolaktiviteter. Nu ska forskare från Jönköping University med stöd från Barncancerfonden undersöka hur man kan underlätta för dessa barn att delta i skolaktiviteterna.
 • Ny forskning visar hur kvalitetsarbetet inom idéburen social omsorg kan bli bättre


  Genom att koppla förbättringsarbete inom idéburen social omsorg till verksamhetens kärnvärden skapas drivkrafter för förändring. Det visar en ny avhandling från Hälsohögskolan, Jönköping University.