Nyhetsarkiv

 • Stora skillnader finns i små skillnader
  - Att synliggöra matematiska idéer i undervisningen om tal i åldrarna 5-8 år


  Anna-Lena Ekdahl vill med sin forskning bidra med fördjupad kunskap om vad som kan utmärka undervisning där relationer mellan tals delar och helhet ses som grunden för att lära sig addition och subtraktion hos barn i åldrarna 5-8 år. Anna-Lena har disputerat vid Högskolan för lärande och kommunikation på Jönköping University med avhandlingen Teaching for the Learning of Additive part-whole relations: The Power of Variation and Connections.
 • Tvärvetenskapligt forskningsprojekt om munhälsa beviljas över 3 miljoner kronor från Statens institutionsstyrelse (SiS)


  Fyra forskare på Hälsohögskolan vid Jönköping University, tillsammans med en forskare vid Linnéuniversitetet, har beviljats 3 050 000 kronor för ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt. Projektet syftar till att kliniskt undersöka munhälsoproblem hos unga personer placerade på ungdomshem. De kommer också att studera ungdomarnas egen upplevelse av sin munhälsa.
 • 3,1 miljoner kronor till forskning om mobbning och psykisk hälsa för barn med funktionsnedsättningar


  På uppdrag av Statens folkhälsomyndighet ska Lilly Augustine, forskare inom forskningsmiljön CHILD vid Jönköping University, i samarbete med Ylva Bjereld vid Linköpings universitet, titta närmare på området mobbning och psykisk hälsa, särskilt för barn med funktionsnedsättningar. För detta har de erhållit 3,1 miljoner kronor.
 • Frida Lygnegård i finalen av Forskar Grand Prix 2019


  Att sammanfatta en doktorsavhandling på fyra minuter är inte en enkel uppgift, att dessutom göra det på ett lättillgängligt och inspirerande sätt är ännu svårare. Det är något som Frida Lygnegård, Hälsohögskolan, Jönköping University, gör med bravur. Något som hon fick visa upp då hon var en av åtta som gjorde upp i finalen av den prestigefyllda presentationstävlingen Forskar Grand Prix 2019.