Nyhetsarkiv

  • Populärast på Vertikals 2019


    Vertikals är Jönköping Universitys plattform för att göra forskningen mer synlig för en bred publik. Målet är att riva barriärerna mellan akademi och samhälle och ge möjlighet till en mer direkt dialog. Här är några av inläggen från 2019 som engagerade mest.
  • Två JU forskare vidare i innovationstävlingen "Från utanför till internet"


    Sofi Fristedt, Hälsohögskolan och Ulli Samuelsson, Högskolan för lärande och kommunikation, driver tillsammans med det Stockholmsbaserade företaget Ampd AB ett av de 21 projekt som gått vidare i Post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävling ”Från utanför till internet”.