Nyhetsarkiv

 • Grönt ljus för forskningsprojekt om uttjänt belysning


  Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University har fått forskningsprojektet ”Kasta eller återvinna” beviljat av Energimyndigheten. Det handlar om cirkulär ekonomi och uttjänt belysning och leds av Annika Jägerbrand och Christoph Merschbrock på Avdelningen för byggnadsteknik och belysningsvetenskap på JTH.
 • Klartecken för webbinarprojekt för livslångt lärande


  Med anledning av coronaviruset utforskas behoven av särskilda insatser mot näringslivet. Jönköping University (JU) har nu fått klartecken från KK-stiftelsen för forskningsprojektet WEBLEARN inom det livslånga lärandet som fokuserar på yrkesverksamma inom metall- och polymerindustrin.- Det är med stor glädje vi tar emot ytterligare ett generöst bidrag (tre miljoner kronor) från KK-stiftelsen, säger Ehsan Ghassemali, projektledare för WEBLEARN.
 • Traditioner och äkta vara – nyckelbegrepp för att marknadsföra småländskt glas


  Vad är det som kännetecknar glasrikets unika egenskaper och hur används detta för att marknadsföra äkta hantverk, till en allt mer krävande målgrupp som ständigt utmanas av ett flöde av olika budskap? Det tittar Songming Feng, doktorand i företagsekonomi, närmare på i sin avhandling.  

 • SVT & DN Debatt uppmärksammar studie kring suicid


  Elin Fröding (tidigare Roos af Hjelmsäter), doktorand på Jönköping Academy vid Hälsohögskolan, Jönköping University, var medförfattare till en artikel i DN Debatt och medverkade i SVT Morgonstudion den 18 juni för att prata om sin forskning kring suicid.
 • “Vuxna behöver kanske ändra sin schablonbild över ungas drickande”


  Att ungdomar dricker alkohol har varit känt sedan länge, men den föreställning som vuxna ofta har av ungdomars drickande som något spontant och oorganiserat känns inte igen av ungdomarna själva. I artikeln “We are not like those who/.../sit in the woods and drink”: The making of drinking spaces by youth” har forskarna Birgitta Ander och Monika Wilinska vid Hälsohögskolan, Jönköping University, analyserat intervjumaterial där unga själva berättar om hur de planerar fester och alkoholintag.
 • Ny avhandling om arbetskraftsrörlighet i Sverige


  Orsa Kekezi, doktorand på Jönköping International Business School, disputerade den 10 juni på sin avhandling Labor mobility across jobs and space
 • Entreprenöriell erfarenhet ger lägre lön visar ny avhandling


  I sin avhandling, Post-entrepreneurship productivity, har Emma Lappi, Jönköping International Business School, undersökt vad som händer när entreprenörer lämnar företagandet för en anställning. Bland annat visar det sig att de får sämre lön än sina kollegor.
 • Tre licentiatseminarium samma vecka på JTH


  Under samma vecka i slutet av maj genomfördes tre licentiatseminarium på Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH). Samtliga respondenter fick sina framläggningar godkända.
 • Ny avhandling om digital stress


  Magdalena Stadin, doktorand på Hälsohögskolan vid Jönköping University, disputerade 5 juni med sin avhandling "The digitalised work environment: Health, experiences and actions".
 • Innovationspolitik - är transformativ omställning verkligen möjligt?


  En rapport producerad av forskare från Jönköping International Business School (JIBS) vid Jönköping University visar i vilken utsträckning Sveriges strategiska innovationsprogram (SIP) och liknande politiska initiativ utomlands kan förväntas leda till transformativ omställning.- ­Det talas mycket om att de strategiska innovationsprogrammen (SIP) hjälper till att åstadkomma disruptiva, transformativa omställningar för att främja hållbarhet och framtida grön teknik-industri, men det är inte vad de ursprungligen utformades för, säger medförfattaren Christian Sandström.
 • Kommunikationsmodell bidrar till patientsäkerhet inom äldrevård


  En ny avhandling från Högskolan Väst i samarbete med Jönköping University, belyser hur positiva vårdrelationer skapas och etableras i mötet mellan sjuksköterska, patient och närstående. Avhandlingen utgår från en medicinsk äldrevårdenhet och visar tydligt sjuksköterskans roll i att skapa förutsättningar för en god relation och gemensamt ansvar.
 • Docentföreläsning: Robert Lecusay


  Fredag 29 maj höll Robert Lecusay sin docentföreläsning ”The formal/informal Relation in Early Childhood Education: Insights from Swedish Preschools Educare Research, på Högskolan för Lärande och Kommunikation (HLK).-I min föreläsning ville jag lyfta diskussionen om har hur vi utvecklar och studerar informella lärandemiljöer såsom fritidsverksamhet och förskola, säger Robert Lecusay om föreläsningens ämne.
 • Nytt projekt om utmaningar med anhörigstöd


  Magnus Jegermalm och Joy Torgé vid Hälsohögskolan, Jönköping University, har beviljats medel från FORTE (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd) till ett nytt forskningsprojekt. Projektet handlar om gapet mellan kommunernas anhörigstöd och omsorgsgivarnas låga användning av stödet.