Nyhetsarkiv

 • Fyra företag i heldagsmöte om JTH-forskning


  Cirka 40 personer från fyra företag samt Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University (JU) deltog i mötet på Thule Group i Hillerstorp om forskningsprojektet IDEAL på JTH.- En viktig del var att få träffas på riktigt, småprata och nätverka då det inte riktigt varit möjligt under de två år som projektet pågått, säger projektledaren Fredrik Elgh, professor i produktutveckling med inriktningen datorstödd konstruktion på JTH.
 • Tekniska Högskolan dubbelt nominerad till internationella priser


  Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University (JU) är dubbelt nominerad till The Triple E Awards, som anordnas av den internationella organisationen ACEEU. Samverkansprojektet KVIST mellan JTH, Träcentrum i Nässjö och Linnéuniversitetet är en av fem finalister i kategorin "Triple Helix Collaboration of the year” och JTH är även nominerat till ”Engaged University of the Year”.The Triple E Awards äger rum i Florens den 28 juni.
 • Viktigt med flera perspektiv vid urträning från respirator


  Flertalet patienter som intensivvårdas behöver andningshjälp med respirator. Respekt, värdighet och ett personcentrerat förhållningssätt är viktigt när det är dags att träna ur respiratorn. Det konstaterar specialistsjuksköterska Catarina Tingsvik som i sin forskning studerat urträning från flera perspektiv – patientens, närståendes och vårdens. Hon disputerade på Hälsohögskolan, Jönköping University, den 10 juni.
 • Focus on Pensions and retirement behavior in a new doctoral dissertation


  Amedeus Malisa, Jönköping International Business School (JIBS), defended his doctoral thesis in Economics, “Pensions, retirement behavior and financial fraud victimization” on 14 June.
 • Hon forskar på att förbättra elektrifieringen av fordon


  Live Mölmen, doktorand på Tekniska Högskolan vid Jönköping University (JU) och inom forskarskolan Smart Industry Sweden, forskar på att förbättra elektrifieringen av fordon, vilket skulle minska den globala uppvärmningen.
 • Ny avhandling studerar hur ny teknik kan stödja patienter inom psykiatrin


  Inom psykiatrin görs det ofta satsningar för att förbättra vården men man vet i liten eller ingen utsträckning om de har effekt. Avsaknaden av både bra utfallsmått - för att se i vilken utsträckning patienter blir bättre - och en ändamålsenlig teori för hur man kan driva uppföljning och förbättringar med stöd av ny teknik gör att psykiatrin i stort famlar i blindo. Detta enligt Andreas Gremyr som nyligen disputerade på Hälsohögskolan, Jönköping University.
 • Ska främja hälsa i arbetslivet inom kvinnodominerade yrken i Nepal och Sverige


  Hälsa i arbetslivet är en global angelägenhet. När ohälsa i arbete ökar, läggs fokus ofta på att bota ohälsa och hitta orsaker till sjukdomen. Istället bör fokus ligga på att förebygga ohälsa, bevara och främja hälsa i arbetslivet, det menar Dip Raj Thapa, doktorand på Hälsohögskolan vid Jönköping University. Han har med sin forskning fokuserat på att studera faktorer som har betydelse för hälsa i arbetslivet för kvinnodominerade yrken i Nepal och i Sverige.
 • 7,3 miljoner kronor till forskning mot hållbar metallindustri


  Forskare vid Tekniska Högskolan (JTH), Jönköping University, tilldelas drygt sju miljoner kronor från Vinnova till tre projekt som ska ge hållbara lösningar för Sveriges aluminium- och fordonsindustri.
 • Internetbaserad KBT-behandling förbättrar sömnen enligt ny avhandling


  Den 20 maj disputerade Sandra Öberg, Hälsohögskolan vid Jönköping University, med avhandlingen ”The Hit-IT project: The development and evaluation of an internet-based complex intervention for primary healthcare patients with cardiovascular disease and insomnia”. Avhandlingens syfte var att utveckla och utvärdera en sjuksköterskeledd internetbaserad kognitiv beteendeterapibehandling (KBT-behandling), specifikt designad för patienter med hjärt-kärlsjukdomar och insomni - allvarliga sömnproblem.