Nyhetsarkiv

 • Ny bok om funktionshinder och arbete under 1900-talet


  Hur har arbetets alltmer centrala roll under 1900-talet kommit att påverka personer med funktionsnedsättning? Vilka skillnader fanns det mellan statssocialistiska samhällen i Öst och liberal-demokratiska samhällen i Väst? Den typen av frågor står i centrum för antologin som Radu Harald Dinu, lektor i historia vid Högskolan för lärande och kommunikation och Staffan Bengtsson, docent i handikappvetenskap vid Hälsohögskolan i Jönköping har publicerat.
 • ”Att tillsammans sätta ord på våld”


  Mikael Skillmark, universitetslektor i socialt arbete på Hälsohögskolan, Jönköping University, har beviljats 2,4 miljoner kronor över tre år från Brottsoffermyndigheten till forskningsprojektet Att tillsammans sätta ord på våld: gestaltningar av våld och offerskap i professionellas behandlande samtal med barn utsatta för barnmisshandel.
 • Krisdriven innovation i fokus för ny forskning


  En hållbar beredskap, inte minst i livsmedelsförsörjningen, har de senaste åren blivit alltmer angeläget. Detta till följd av flera överlappande samhällskriser såsom torka, coronapandemin och den ryska invasionen av Ukraina. Därför har ett nytt forskningsprojekt, ett innovationslabb för hållbar beredskap i livsmedelsförsörjningen, beviljats sex miljoner kronor i medel från Formas, forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Joakim Netz, universitetslektor på Tekniska högskolan (JTH), Jönköping University, är en av deltagarna i projektet.
 • Anslag till förbättrad kommunikation mellan människa och AI


  Maria Riveiro, professor i datateknik på Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University (JU), tilldelas tio miljoner kronor från Vetenskapsrådet (VR) till sin forskning att förbättra kommunikationen och samarbetet mellan människa och AI. VR ger även miljonbelopp i anslag till JTH-forskarna Johannes Schmidt och Peter Hansbo.
 • Forskningsprojekt om äldres möten med den digitala välfärden får 4,8 miljoner av Vetenskapsrådet


  Vetenskapsrådet beviljade 4,8 miljoner kronor till ett forskningsprojekt som ska studera äldre medborgares (65-plussare) möten med digitala välfärdsgränssnitt. Projektet samlar fyra forskare från olika lärosäten. Ernesto Abalo, docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid Högskolan för lärande och kommunikation, är en av forskarna i projektet.
 • Nytt forskningsprojekt vill skapa en hållbar utveckling för Vättern


  ”Vatten åt alla varelser. Naturens Rättigheter som ekosystemförvaltningsinnovation” är ett forskningsprojekt som fokuserar på sjön Vättern. Hur skulle situationen för Vättern förändras om sjön hade egna rättigheter och hur kan detta säkra dess fortlevnad som ett värdefullt ekosystem och medverka till en hållbar vattenhushållning? Det är frågan projektet vill ha svar på.
 • Unik bok kartlägger jihadismen i Skandinavien


  I en unik bok kartläggs nu jihadismen i Skandinavien. Marco Nilsson, docent i statsvetenskap vid Högskolan för lärande och kommunikation (HLK), Jönköping University (JU) fokuserar i sin forskning på våldsamma konflikter i internationell politik. I boken ”Jihadism in Scandinavia – Motivations, Experiences, and Change”, sammanfattar, kartlägger och utvecklar han nu flera års forskning om jihadism.
 • 21,4 miljoner till forskarskola om nära vård


  I en utlysning om forskarskolor för lärare inom hälso- och sjukvårdsutbildningar har Vetenskapsrådet beviljat 21,4 miljoner till en ny forskarskola som Hälsohögskolan, Jönköping University, kommer att starta tillsammans med Örebro universitet, Linköpings universitet och Högskolan i Dalarna.