Nyhetsarkiv

  • JU fortsätter sin medverkan i NEAR


    The National E-Infrastructure on Aging Research (NEAR) är ett unikt forskningsprojekt som startade år 2017 med det övergripande syftet att utveckla en nationell e-infrastruktur inom åldrandeforskning. Projektet går nu in i fas två, som har beviljats 140 miljoner kronor från Vetenskapsrådet (VR) för perioden 2023-2028. Totalt ingår åtta lärosäten inklusive Jönköping University (JU) som representeras av Hälsohögskolan.
  • Kvinnor med lipödem har stora hälsoproblem men får vänta i decennier på en korrekt diagnos


    En ny studie från Hälsohögskolan (HHJ) vid Jönköping University (JU) visar att kvinnor som har sjukdomen lipödem har betydligt fler hälsoproblem och lägre livskvalitet än många andra. Trots det tar det vanligtvis decennier från det att sjukdomen bryter ut till att man får en korrekt diagnos i vården.
  • Forskningsåret 2022


    Årets forskningsnyheter från Jönköping University (JU) visar upp en stor bredd från samtliga fyra fackhögskolor. Här finns forskning om allt från pensionärers ekonomi till tandhälsa för barn med Downs syndrom. Nedan följer ett urval av de forskningsnyheter som JU har bjudit på under året. Så ta en kopp kaffe, putsa glasögonen och slå dig ned i favoritfåtöljen.