Forskningsåret 2022

Årets forskningsnyheter från Jönköping University (JU) visar upp en stor bredd från samtliga fyra fackhögskolor. Här finns forskning om allt från pensionärers ekonomi till tandhälsa för barn med Downs syndrom. Nedan följer ett urval av de forskningsnyheter som JU har bjudit på under året. Så ta en kopp kaffe, putsa glasögonen och slå dig ned i favoritfåtöljen.

Januari

Jönköping University är det lärosäte som levererar flest avhandlingar inom entreprenörskap och innovation

Innovations- och entreprenörskapsforskningen i Sverige har inte tagit paus under pandemin. Flest avhandlingar av alla lärosäten levererade Jönköping University under 2020 och 2021. Det stod klart när ESBRI i januari presenterade sin lista över avhandlingar inom området innovation och entreprenörskap. Under 2020 och 2021 levererade totalt 19 svenska lärosäten 68 avhandlingar inom området och Jönköping University (JU) stod för 10 av dessa.

Februari

JIBS nummer två bland handelshögskolor i Sverige

I en ny universitetsranking från Research.com placerar sig Jönköping International Business School (JIBS) vid Jönköping University som nummer två i Sverige när det gäller forskning inom Business and Management. Rankingen baseras på hur många välciterade forskare ett lärosäte har inom området Business and Management.

Mars

9,6 miljoner kronor till Hälsohögskolan

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte, beviljade i mars medel på totalt 9,6 miljoner kronor till två projekt på Hälsohögskolan, Jönköping University.

April

”Barn med funktionshinder löper en högre risk att bli mobbade”

Det tvååriga Forskningsprojektet ”Mobbning och relationen till psykisk hälsa för skolbarn; med särskilt fokus på barn med funktionsnedsättningar” presenteras på ett seminarium på Folkhälsomyndigheten 28 april. En av slutsatserna forskarna gör är att det är sex gånger högre risk för barn med funktionsnedsättningar och psykosomatiska symptom att utsättas för mobbning.

Forskningsprojektet, som genomförts av Lilly Augustine, docent vid Hälsohögskolan, Jönköping University, och Ylva Bjereld, postdoktor vid Linköping universitet, har genomförts inom ramen för Folkhälsomyndighetens regeringsuppdrag ”Att stödja kunskapsutveckling på regional och lokal nivå inom området psykisk hälsa” och består av fyra olika delstudier.

Förbises döttrar som efterträdare till familjeföretag?

En ny studie från Jönköping International Business School (JIBS) vid Jönköping University, visar att det är betydligt vanligare att söner tar över familjeföretaget än döttrar. I genomsnitt tar det 4-5 år längre för döttrarna att nå vd-posten än det gör för deras bröder. Ett annat preliminärt men viktigt fynd i studien pekar dock på att verksamheten faktiskt gick bättre under en dotters ledning än under en sons.

Studien Generationsskifte i familjeföretag i Sverige genomfördes av en grupp forskare från Centre for Family Entrepreneurship and Ownership (CeFEO).

23 miljoner till forskning om entreprenörskap från Kampradstiftelsen

2022 års forskningsanslag från Familjen Kamprads stiftelse gick till entreprenörskapsforskning för en levande landsbygd. Tre projekt på Jönköping International Business School (JIBS), Jönköping University, beviljades nästan 23 miljoner kronor totalt, vilket är mest av alla lärosäten.

Den psykosociala bördan av att leva med matallergi

Att vara allergisk mot mat påverkar barn och unga på en rad olika sätt, bland annat rapporterar både de och deras föräldrar en försämrad livskvalitet och en påtaglig påverkan på hur vardagen fungerar. En forskargrupp med forskare från Jönköping University (JU), Karolinska Institutet och universitetet i Manitoba, Kanada, har i en ny översiktsstudie tittat närmare på hur föräldrar och barn själva upplever hur det är.

Tre dagars konferens om delaktighet, kommunikation och jämlikhet

27-29 april ägde den stora forskningskonferensen GoPar2022 rum digitalt via Zoom med Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) Jönköping University (JU), som värd. Konferensen samlade omkring 170 deltagare från hela världen och under tre dagar diskuterades frågor om delaktighet, kommunikation och jämlikhet i samtida samhällen.

Den internationella GoPar-konferensen, som arrangeras av forskningsmiljön Communication, Culture and Diversity (CCD) och tankesmedjan DoIT, båda vid HLK, samlade forskare, kulturarbetare, transnationella myndigheter, representanter från civilsamhället, politiker, intressenter, ideella organisationer med mera från Sverige och hela världen.

Rekordnotering på IPSERA-konferensen

Rekordmånga doktorander kom till IPSERA-konferensen om inköp och supply chain management vid Jönköping University den 10-13 april. Eventet har fått mycket beröm från deltagarna.

Årets IPSERA-konferens hade temat ”Building Bridges” och anordnades av Tekniska Högskolan (JTH) och Jönköping International Business School (JIBS) vid Jönköping University.

Jenny Bäckstrand och Mohammad Eslami, docent i logistik på Tekniska Högskolan respektive universitetslektor på JIBS, var värdar för konferensen och tilldelas höga betyg för sina insatser av IPSERA:s ordförande Donna Marshall.

Maj

”Pensionärernas ekonomi har aldrig varit bättre”

Johannes Hagen, universitetslektor i nationalekonomi på Jönköping International Business School, Jönköping University är medförfattare till en underlagsrapport åt Finanspolitiska rådet om pensionärernas inkomster i Sverige 1991-2019. En av slutsatserna som dras i rapporten är att pensionärernas ekonomi aldrig har varit bättre. Rapporten, som skrivits tillsammans med Mårten Palme, Stockholms universitet, och Lisa Laun, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, har fungerat som underlag till Finanspolitiska rådets särskilda studie om pensionssystemet och pensionärernas inkomster som publicerades 6 maj.

Juni

7,3 miljoner kronor till forskning mot hållbar metallindustri

Forskare vid Tekniska Högskolan (JTH), Jönköping University, tilldelas drygt sju miljoner kronor från Vinnova till tre projekt som ska ge hållbara lösningar för Sveriges aluminium- och fordonsindustri. För omställningen till en hållbar metallindustri blir materialförsörjning och återvinning allt viktigare för företagen. Inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material satsas över 24 miljoner kronor i programmets utlysning ’Hållbar metallindustri – Materialförsörjning’ som sökte efter särskilda forskningsområden relaterade till materialförsörjning, såsom spårbarhet och cirkularitet.

Rekordmånga disputationer på Hälsohögskolan

Under april till juni ägde det rum inte mindre än tio disputationer på Hälsohögskolan, Jönköping University, om allt från urträning från respirator till hur ny teknik kan stödja patienter inom psykiatrin.

Det har aldrig tidigare varit så många disputationer på Hälsohögskolan på en termin – och kommer troligen aldrig mer att ske. När det var som intensivast så var det fem disputationer på sju dagar, och som mest fanns det sju avhandlingar uppspikade samtidigt.

September

50-tal forskare från hela världen på internationell konferens

Forskare inom ämnen som datavetenskap, kunskapsmodellering, filosofi, kognitionsvetenskap och robotik kom till Jönköping University den 15-19 augusti från världens alla hörn för att delta i JOWO - Joint Ontology Workshop.

Konferensen innehöll state-of-the-art presentationer inom flera ämnesområden, nätverkande och underhållande sociala aktiviteter. Konferensens höjdpunkter var de tre inbjudna talarna Peter Gärdenfors, Lunds Universitet, Janna Hastings, University of St. Gallen / University of Zurich, Schweiz och Sebastian Rudolph, Technical University Dresden, Tyskland, som presenterade forskning i världsklass.

Patientsäkerhet och kvalitet i sjukvården i fokus på stor nordisk konferens

29-30 september ägde NSQH 2022 – Nordic Conference on Research In Patient Safety and Quality in Healthcare – rum på Elmia, Jönköping. Konferensen samlade nordiska och internationella forskare och praktiker inom området patientsäkerhet och kvalitetsförbättring.

Konferensen handlade om forskning om kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Den belyste de utmaningar vi ser i dag och i framtiden, och vilka riktningar som måste tas inom vården och forskningen.

Forskning på Tekniska Högskolan ska stärka länets e-handel

Mer än hälften av tillverkningsföretagen säljer sina produkter online direkt till slutkund, enligt en nationell studie framtagen av Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University (JU). Nu går JTH vidare med en regional studie för att stärka e-handeln för små och medelstora tillverkande företag i Jönköpings län.

Oktober

Akademisk högtid

Lördagen den 8 oktober hölls Jönköping Universitys (JU) Akademiska högtid med professorsinstallation och doktorspromotion på Kulturhuset Spira.

Det var en ståtlig och ceremoniell tillställning med närmare 500 gäster, vackra högtidsdräkter, tal och körsång. Under högtiden installerades fem nya professorer. Tre hedersdoktorer och 26 nya doktorer vid Jönköping University förärades sin doktorshatt, sin doktorsring och sitt diplom.

Jönköping University med i prestigefylld världsranking

För första gången är Jönköping University (JU) med på Times Higher Educations rankning över världens främsta lärosäten. På årets ranking är 1799 lärosäten i 104 länder rankade och JU hamnar på plats 601-800 i världen och tolfte plats i Sverige. Times Higher Education World University Rankings (THE-rankingen) startade 2004 och räknas som en av de tre viktigaste och mest prestigefyllda internationella högskole- och universitetsrankingarna. Lärosäten i världen utvärderas utifrån fem olika kriterier: undervisning, forskning, citeringar, internationalisering och näringslivsfinansiering. De tre förstnämnda områdena har störst tyngd, och står för 30% vardera.

Cirka 17,5 miljoner kronor till forskningsprojekt på Tekniska Högskolan

Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University har under sommaren och hösten tilldelats cirka 17,5 miljoner kronor i anslag från Vinnova till ett antal forskningsprojekt.

November

Föräldrar önskar mer kunskap hos tandvårdpersonal gällande bemötande av barn med Downs Syndrom

Föräldrar till barn med Downs syndrom upplever att tandvårdspersonal ofta saknar kompetens gällande bemötande av barn med funktionsnedsättningen. Det upplevs också att personalen ofta saknar kunskaper om alternativa kommunikationssätt som till exempel kommunikation med hjälp av bilder och tecken som stöd. Det framgår av en enkät som forskare vid Hälsohögskolan, Jönköping University (JU) har gjort.

Forskningsprojekt beviljat närmare 6 miljoner kronor

Pernilla Mårtensson, universitetslektor i didaktik och programansvarig grundlärarprogrammet på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) vid Jönköping University (JU), är en av tre som har beviljats medel för forskningsprojektet Lärarstudenters undervisning i tidig aritmetik.

Forskningsmiljön CCD firade 25 år

Forskarmiljön CCD (Communication, Culture, and Diversity) bildades vid dåvarande Högskolan i Örebro - och flyttade till Högskolan för lärande och kommunikation, JU, 2016/2017. 25 år har gått och miljön har utvecklats hela tiden och är nu starkare än någonsin.

Forskningsprojekt om kvinnor i detaljhandeln beviljat 3,6 miljoner

Varför tenderar detaljhandelsföretag i Sverige som startas av kvinnor att vara mindre och växa i lägre utsträckning än de som startas av män? Detta ska studeras närmare i ett nytt forskningsprojekt lett av Lucia Naldi, professor i företagsekonomi vid Jönköping International Business School (JIBS).

Jönköping University värd för internationell e-sportskonferens

Media, Management and Transformation Center (MMTC) vid Jönköping International Business School (JIBS) var den 21-23 november värd för den internationella e-sportskonferensen ERNC22. 120 personer, inklusive några av världens mest framstående forskare inom e-sport, samlades då i Jönköping för att diskutera, hålla presentationer och utbyta erfarenheter. Under eftermiddagarna livestreamades ett stort antal föreläsningar och paneldiskussioner via Twitch.

December

21,4 miljoner till forskarskola om nära vård

I en utlysning om forskarskolor för lärare inom hälso- och sjukvårdsutbildningar har Vetenskapsrådet beviljat 21,4 miljoner till en ny forskarskola som Hälsohögskolan, Jönköping University, kommer att starta tillsammans med Örebro universitet, Linköpings universitet och Högskolan i Dalarna.

Unik bok kartlägger jihadismen i Skandinavien

I en unik bok kartläggs nu jihadismen i Skandinavien. Marco Nilsson, docent i statsvetenskap vid Högskolan för lärande och kommunikation (HLK), Jönköping University (JU) fokuserar i sin forskning på våldsamma konflikter i internationell politik. I boken ”Jihadism in Scandinavia – Motivations, Experiences, and Change”, sammanfattar, kartlägger och utvecklar han nu flera års forskning om jihadism.

Nytt forskningsprojekt vill skapa en hållbar utveckling för Vättern

”Vatten åt alla varelser. Naturens Rättigheter som ekosystemförvaltningsinnovation” är ett forskningsprojekt som fokuserar på sjön Vättern. Hur skulle situationen för Vättern förändras om sjön hade egna rättigheter och hur kan detta säkra dess fortlevnad som ett värdefullt ekosystem och medverka till en hållbar vattenhushållning? Det är frågan projektet vill ha svar på.

Forskningsprojekt om äldres möten med den digitala välfärden får 4,8 miljoner av Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet beviljade 4,8 miljoner kronor till ett forskningsprojekt som ska studera äldre medborgares (65-plussare) möten med digitala välfärdsgränssnitt. Projektet samlar fyra forskare från olika lärosäten. Ernesto Abalo, docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid Högskolan för lärande och kommunikation, är en av forskarna i projektet.

Anslag till förbättrad kommunikation mellan människa och AI

Maria Riveiro, professor i datateknik på Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University (JU), tilldelas tio miljoner kronor från Vetenskapsrådet (VR) till sin forskning att förbättra kommunikationen och samarbetet mellan människa och AI. VR ger även miljonbelopp i anslag till JTH-forskarna Johannes Schmidt och Peter Hansbo.

Foto av Scott Warman på Unsplash

Krisdriven innovation i fokus för ny forskning

En hållbar beredskap, inte minst i livsmedelsförsörjningen, har de senaste åren blivit alltmer angeläget. Detta till följd av flera överlappande samhällskriser såsom torka, coronapandemin och den ryska invasionen av Ukraina. Därför har ett nytt forskningsprojekt, ett innovationslabb för hållbar beredskap i livsmedelsförsörjningen, beviljats sex miljoner kronor i medel från Formas, forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Joakim Netz, universitetslektor på Tekniska högskolan (JTH), Jönköping University, är en av deltagarna i projektet.

”Att tillsammans sätta ord på våld”

Mikael Skillmark, universitetslektor i socialt arbete på Hälsohögskolan, Jönköping University, har beviljats 2,4 miljoner kronor över tre år från Brottsoffermyndigheten till forskningsprojektet ”Att tillsammans sätta ord på våld: gestaltningar av våld och offerskap i professionellas behandlande samtal med barn utsatta för barnmisshandel”.

Disputationer

Under 2022 ägde även 16 disputationer rum på Jönköping University.

2023-01-11