Nyhetsarkiv

  • Ny läkemedelsplan ska främja äldres patientsäkerhet


    Äldre personer med polyfarmaci (många förskrivna läkemedel) löper en ökad risk att skadas av mediciner, vilket är en global patientsäkerhetsutmaning. Skador kan uppstå i alla stadier av läkemedelsanvändningen och kan orsaka sjukhusinläggning, ytterligare resursutnyttjande och lägre patientnöjdhet. Äldre personers deltagande i sin egen vård kan öka patientsäkerheten. Ny forskning från Jönköping University har tittat närmare på detta och har bland annat tagit fram en prototyp till en ny läkemedelsplan.
  • Sommarläsning från Jönköping University


    Om sommardagarna känns långsamma och du vill lära dig något nytt så har vi samlat ihop lite bloggar från Jönköping Universitys forskningsblogg Vertikals och lite långläsning om aktuell och spännande forskning. Så sätt dig i favoritfåtöljen, luta dig tillbaka och läs!