Sommarläsning från Jönköping University

Om sommardagarna känns långsamma och du vill lära dig något nytt så har vi samlat ihop lite bloggar från Jönköping Universitys forskningsblogg Vertikals och lite långläsning om aktuell och spännande forskning. Så sätt dig i favoritfåtöljen, luta dig tillbaka och läs!

Foto av Dariusz Sankowski från Pixabay

Historien om ett land i norra Europa

Historikern Anders Dybelius igenom de senaste 500 åren av Sveriges historia, och berättar om varför Sverige firar 500 år som självständig nation i år - och varför just 6 juni blev vår nationaldag!

Läs "Historien om ett land i norra Europa här"

Invandrares karriärvägar i Sverige

I ett antal blogginlägg har Sofie Wixe skrivit om forskningsprojektet "Integration is a process!".

Invandrares karrärvägar i Sverige

Betydelsen av personliga faktorer för arbetsmarknadsintegration

Finns det ett samband mellan segregation och arbetsmarknadsintegration?

Platsens betydelse för val av karriärväg

Mot (eller för?) en förbättrad arbetsmarknadsintegration

Bidrar prototyper alltid till ökad förståelse i produktframtagningsprojekt?

I sitt arbete med produktframtagning använder ingenjörer en rad olika ingenjörsverktyg som ritningar, CAD och prototyper. Arbetet sker i projekt och många olika kompetenser samverkar för att möjliggöra produktframtagningen där dessa ingenjörsverktyg är tänkta att stödja gemensam förståelse. Frågan är dock om de alltid gör det?

Läs "Bidrar prototyper alltid till ökad förståelse i produktframtagningsprojekt?" här

Synen på vaccinationerna under pandemin

Under 2020 gick världens forskare samman i högre grad än någon gång innan och resultatet blev att vaccin mot Covid-19 togs fram snabbare än vad någon hade kunna drömma om i pandemins inledningsfas. I slutet av december 2020 påbörjades de första vaccinationerna i den svenska befolkningen och de fortsatte mer eller mindre under hela 2021.

Läs "Synen på vaccinationerna under pandemin" här

#Sommarlov2023

Sommartider är här och i Jönköping stundar skolavslutning och sommarlov version 2023. Sommarlovet är efterlängtat för vissa och innebär oro för andra. Det innebär spännande aktiviteter för en del och för andra inte. Kompishäng eller ensamhet? Ja, spektrat är som alltid varierat för barn och ungdomar. Ett återkommande tema på seminarier och workshops under året är just hur vi kan skapa jämlika uppväxtvillkor för att främja barn och ungas hälsa och välbefinnande.

Läs #Sommarlov2023 här

”Vuxenvandrare ska ha respekt för ungdomars integritet”

Hen ska inte vara för dömande eller överdrivet tillrättavisande. Hen ska också ha respekt för ungdomars integritet och behov av att vara ifred. Det är en del av det som framkom när forskarna Birgitta Ander och Diana Kajic från Hälsohögskolan (HHJ) vid Jönköping University utvärderade det trygghetsskapande arbetet i sju kommuner i Kalmar län.

Läs om vuxenvandrarprojektet här

Forskare inspirerar företagare till social innovation

Hur skapar man hållbara företag? Duncan Levinsohn är lektor i företagsekonomi på Jönköping International Business School vid Jönköping University. Med sin forskning vill han inspirera företagsledare och studenter till att ta nya tag kring social innovation och sprida goda exempel på hur företag kan arbeta med hållbarhet. Ett företag han följt under flera år är Hagagruppens arbete med social hållbarhet.

Läs om "Forskare inspirerar företagare till social innovation" här

Lönestraff tvingar mammor att starta företag

Entreprenörskap är ett mansdominerat område med kraftig underrepresentation av kvinnor i nyföretagande och egenföretagande. Det är dock vanligare med mammor än pappor som företagare. Vad detta beror på undersöks närmare i en artikel i den ansedda forskningspublikationen Organization Science av bland annat Lucia Naldi, professor i företagsekonomi vid Jönköping International Business School, Jönköping University.

Läs "Lönestraff tvingar mammor att starta företag" här

2023-07-04