Docentföreläsning: Roland Stolt

Tisdagen den 1 september kl 11.00-12.00 håller Roland Stolt sin docentföreläsning ’’Platforms in Product and Production Development – Evolution and Future Outlook’’, på Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University.

- Min föreläsning kommer handla om produkt- och produktionsplattformar och hur man med hjälp av dem kan förbättra tillverkningsbarheten för komponenter redan i konstruktionsfasen. Föreläsningen tar även fasta på hur man med digitala hjälpmedel kan få överblick över sina plattformar och hur man kan utveckla och underhålla dem, säger Roland Stolt.

Genom att företag utvecklar sina produkt- och produktionsplattformar kan detta leda till kortare utvecklingstider och en förbättrad kvalitet, vilket i sin tur leder till en fördelaktig konkurrenssituation för företagen.

Inom den närmsta tiden kommer Roland Stolt delta i uppstarten av ett synergiprojekt som heter IDEAL. Det handlar om integrerade produkt- och produktionsplattformar och JTH har rekryterat fyra nya doktorander till projektet. Roland Stolt kommer leda ett delprojekt inom IDEAL, som handlar om digitalisering i plattformarna.

- Vi har vind i seglen och det ligger många spännande och nya utmaningar för mig och JTH framöver, säger Roland Stolt.

Roland Stolts docentföreläsning hålls den första september kl 11.00-12.00 i E2326, på Tekniska högskolan.


För kontakt

2020-08-31