JU-forskare med i stort forskningsprojekt om medieutveckling

Peter Berglez, professor på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK), och Mart Ots, docent på Jönköping International Business School (JIBS) vid Jönköping University, har tilldelats cirka 3.5 miljoner kronor för deltagande i det treåriga EU-finansierade forskningsprojektet Mediadelcom.

Forskningsprojektet Mediadelcom, som finansieras av EU/Horizon2020, ska undersöka medieutvecklingen i 14 olika EU-länder, inklusive Sverige, med avseende på risker och möjligheter. Fokus ligger på mediernas förmåga att underlätta demokratiskt deltagande och engagemang bland medborgarna. I projektet kommer medieutvecklingen att studeras utifrån en rad olika perspektiv, som till exempel ekonomiska, juridiska, politiska och professionella.

- Projektet täcker således in frågor kring mediemarknadens utveckling; mediers autonomi gentemot övriga samhället, journalisters arbets- och anställningsförhållanden; medieanvändares kompetens att tolka och använda olika typer av mediainformation och mycket mera. Ett av projektets mål att skapa en modell för att kunna förutse medieutvecklingen i olika länder med avseende på risker och möjligheter, säger Peter Berglez.

Projektet ska undersöka fyra relaterade domäner i 14 olika EU-länder (se figur). Det svenska teamet, som består av Peter Berglez och Mart Ots från JU samt Lars Nord, professor på Mittuniversitetet, har bland annat fått huvudansvaret att utforma en teoretisk modell för hur Journalism-domänen ska undersökas empiriskt i alla fjorton länderna.

- Utmaningen med detta är att skapa en modell som kan tillämpas i alla länder, trots potentiella skillnader mellan hur medielandskapen ser ut, säger Peter Berglez.

De svenska forskarna ska därefter göra den svenska undersökningen gällande alla domäner. Det handlar framför allt om att samla in och analysera befintliga data, men även om att intervjua medieexperter, chefredaktörer med flera.

Projektet koordineras av Tartu universitet i Estland.

Kontakt

Peter Berglez

Mart Ots

Fakta

The overall objective of MEDIADELCOM is to develop a diagnostic tool (multiple scenario building model) for policy makers, educators, media critical bodies and institutions, as well as for media experts and journalists, which enables the provision of holistic assessment of risks and opportunities concerning deliberative communication and consequently social cohesion in Europe.

https://www.mediadelcom.eu/

2021-05-12