Nytt tvärvetenskapligt forskarnätverk om äldre och åldrande

Vid Jönköping University startade under hösten 2023 ett nytt nätverk, GeroNet (Gerontology Network). Syftet med GeroNet är att informera om och diskutera den forskning som bedrivs inom området äldre och åldrande vid alla fackhögskolorna på Jönköping University (JU), samt initiera nya gemensamma forskningsprojekt.

Foto: Julita @ Pixabay

Åldrandeprocessen är mångdimensionell och omfattar såväl biologiska och medicinska aspekter som sociala, psykologiska, ekonomiska och teknologiska, för att nämna några. Därför behövs ämnesöverskridande forskning för att förstå dess mekanismer och konsekvenser fullt ut.

- Genom att vi har skapat ett multidisciplinärt forskarnätverk inom området äldre och åldrande hoppas vi kunna etablera en JU-övergripande plattform för dessa frågor. Nätverket inkluderar därför forskare och lärare med intresse av äldre och åldrande-frågor vid Jönköping Universitys alla fyra fackhögskolor, säger Charlotta Nilsen, universitetslektor och forskare i gerontologi vid Hälsohögskolan.

Första nätverksträffen

En första nätverksträff har redan ägt rum, där forskare från olika discipliner presenterade både pågående och avslutade forskningsprojekt, som visade på ämnets multidisciplinäritet.

Forskare från Jönköping University på den första nätverksträffen

Johannes Hagen, docent i nationalekonomi vid Jönköping International Business School berättade om så kallade jobbonärer – en person som kombinerar pension med jobb - och det nya Pension Tracking System (PTS) som forskarna tagit fram.

Efter det så var det dags att för en presentation av ett tidigare designprojekt vid Tekniska högskolan. Detta presenterades av Lars Eriksson, professor i industridesign. Bland annat visades en specialdesignad fåtölj som ska underlätta för äldre personer med nedsatt funktion att resa sig upp.

Stadsplanering för äldre i ett varmare klimat

Susanne Gustafsson, docent i arbetsterapi vid Hälsohögskolan, presenterade HEAT-projektet. Det är ett interdisciplinärt projekt om stadsplanering med hänsyn till de äldre idag och i ett framtida varmare klimat.

Sist ut för dagen var Joel Hedegaard, universitetslektor i pedagogik vid Högskoland för lärande och kommunikation, som berättade om fenomenet Men's shed, där äldre män träffas och gör saker tillsammans.

Initiativet till GeroNet togs av Institutet för gerontologi (IFG) vid Hälsohögskolan som bedriver ett flertal forskningsprojekt med fokus på äldre och åldrande, samt erbjuder ett magisterprogram i gerontologi sedan 2002.

Kontakt

Styrgrupp för GeroNet

Sofi Fristedt (sammankallande styrgruppen), Docent i hälsa och vårdvetenskap, Avdelningschef Institutet för gerontologi, Hälsohögskolan

 

Ernesto Abalo, Docent i medie- och kommunikationsvetenskap, Avdelningschef Avdelningen för kommunikation och beteendevetenskaper, Högskolan för lärande och kommunikation

 

Johannes Hagen, Docent i nationalekonomi, Handelshögskolan

 

Susanne Gustafsson, Docent i arbetsterapi, Avdelningen för rehabilitering, Hälsohögskolan

 

Lars Eriksson, Professor industridesign, Avdelningen för produktutveckling, produktion och design, Tekniska Högskolan

 

Charlotta Nilsen, lektor och forskare i gerontologi, programansvarig för magisterprogrammet i gerontologi, Institutet för gerontologi, Hälsohögskolan

2024-02-09