Ikea lanserar fåtölj med hjälpfunktion utvecklad av JU-studenter

Lars Eriksson sitter i IKEA-stolen som hans studenter har utvecklat.

Lars Eriksson, professor i industridesign på Tekniska Högskolan vid Jönköping University, i fåtöljen som hans studenter har tagit fram i samarbete med Ikea.

I början av november lanserade Ikea en fåtölj med en helt ny funktion för att lättare kunna sätta sig i och resa sig upp från fåtöljen. Funktionen bygger på ett koncept som har tagits fram av studenter på masterprogrammet Industrial Design vid Tekniska Högskolan, Jönköping University (JU).

En fåtölj med en sits som lutar framåt.

Den nya fåtöljen med sitsen i det övre läget. Foto: Ikea.

­– Det känns väldigt roligt och tillfredsställande att ha varit med och utvecklat en produkt som löser ett verkligt problem och som bidrar till att förenkla vardagen, säger Moe Soheilian som var en av de studenter som tillsammans utvecklade den nya hjälpfunktionen.

Del i ett större projekt

Idén att ta fram en fåtölj med en hjälpfunktion väcktes då Ikea under 2017 startade upp ett nytt projekt inom produktutveckling. Projektet, som fick namnet Omtänksam, syftade till att ta fram ett antal produkter som gör livet i hemmet lite enklare för dem som av olika orsaker har en nedsatt rörlighet eller av annan anledning behöver lite extra stöd.

– Fåtöljer har ofta en ganska låg sittposition. För äldre personer och andra som har en begränsad rörlighet kan det vara svårt att sätta sig i och komma upp ur den låga positionen. Vårt uppdrag till studenterna var därför att ta fram en teknisk lösning som underlättar dessa moment i användandet av möbeln, säger Lars Ingolf, som tillsammans med Rickard Johnsson ledde projektet från Ikeas sida.

I kravspecifikationen från Ikea ingick också att hitta en enkel lösning som inte kräver någon elektricitet och som kunde integreras i någon eller några av företagets befintliga fåtöljer.

”En fantastisk resa”

Skiss på den tekniska lösningen för hjälpfunktionen

Skiss av det koncept som Ikea gick vidare med.

Uppdraget från Ikea genomfördes som ett studentprojekt i kursen Industrial Design Project. Studenterna fick arbeta individuellt med att spåna fram ett stort antal idéer och sedan i grupp med att vidareutveckla de koncept som Ikea såg störst potential i.

­– Vi hade en fantastisk resa under hösten 2017 som mynnade ut i två riktigt intressanta designkoncept. Strax före jul kom hela klassen ned till Älmhult och presenterade sina två lösningar för en grupp på Ikea. Det kändes nästan högtidligt, berättar Lars Ingolf.

Eftersom resultatet av studentprojektet blev lyckat beslutade Ikea att man skulle gå vidare med ett av koncepten. För att omvandla idén till en färdig design som kunde implementeras genomfördes omfattande testning och vidareutveckling. Fåtöljen med den slutliga lösningen fick namnet Uppburen och finns nu alltså i Ikeas sortiment.

Studenter bidrar med nya perspektiv

Från Ikeas sida ser man samverkan med studenter som ett bra sätt att få in nya perspektiv och hitta nya lösningar som förbättrar människors liv i hemmet.

– De studenter som var med i projektet förstod hur viktigt det är att jobba med alla dimensioner av det vi på Ikea kallar demokratisk design och som inkluderar form, funktion, kvalitet, hållbarhet och ett lågt pris. Det var en svår utmaning, men tillsammans lyckades vi. Det är vi på Ikea stolta över och det ska studenterna också vara, säger Patrik Bolin, Innovation Deployment Manager på Ikea.

Styrka i lagarbete

Den före detta studenten Moe Soheilian tycker att projektet var lärorikt och inspirerande på många sätt:

– I början av projektet kändes uppgiften väldigt komplex och svår att ta sig an, men genom att arbeta tillsammans i grupp kunde vi ändå lösa den. Jag insåg vilken kraft det ligger i lagarbete. Att arbeta med ett företag och med något som faktiskt kan bli till hjälp för någon på riktigt var också väldigt motiverande, säger han.

Masterutbildningen gav mersmak och idag är Moe Soheilian lärare på programmet som numera heter Product Design.

Den nya fåtöljen Uppburen kommer i ett första skede att säljas i ett antal utvalda länder, däribland Sverige. Om den uppskattas av kunderna kan den sedan komma att spridas till fler länder.

Studenterna som tog fram den nya hjälpfunktionen

Studenterna i projektet och deras lärare Lars Eriksson vid ett besök på Ikea Museum i Älmhult.

Vill du veta mer?

2021-12-03